• Lex van Lieshout

Winkels Intertoys in Heerhugowaard voorlopig open na faillissement

HEERHUGOWAARD Speelgoedwinkelketen Intertoys is failliet. Bewindvoerders van de geplaagde keten hebben aan de rechter gevraagd de uitstel van betaling om te zetten in faillissement. De winkels blijven voorlopig open om de kansen op een doorstart te vergroten. Heerhugowaard heeft een vestiging. 

Het faillissement volgt op de eerder op 12 februari door de Rechtbank van Amsterdam uitgesproken surseance van betaling. De aangestelde curatoren zorgen voor de afwikkeling van het faillissement.

Op verzoek van de curatoren blijven de winkels van Intertoys voorlopig open. Dit mede omdat curatoren zullen proberen om de activiteiten van Intertoys geheel of gedeeltelijk in een doorstart te betrekken.

BETEKENIS FAILLISSEMENT Concreet betekent het faillissement dat de uitstaande schulden van voor de datum van het faillissement niet zullen worden betaald. De curatoren richten zich nu op een einde van de onderneming, verkoop van de activa en afwikkeling van de verplichtingen. De curatoren zullen daarbij de belangen van de gezamenlijke schuldeisers, als ook andere betrokken partijen, zoals de werknemers, de franchisenemers en de leveranciers zo goed mogelijk dienen en pogen via (gedeeltelijke) doorstart zoveel mogelijk werkgelegenheid, winkels en franchisenemers te behouden.

Alle verplichtingen die expliciet door de bewindvoerders zijn aangegaan tijdens de surseance van betaling zullen wel worden voldaan. Ook de salarissen van de medewerkers worden uitbetaald. In totaal vallen circa 3.200 medewerkers (1.600 fte) van Intertoys verdeeld over 286 Nederlandse winkels, 2 distributiecentra en het servicekantoor in Amsterdam onder het faillissement. De winkels van ruim 100 franchisenemers in Nederland als ook de Belgische activiteiten vallen buiten het faillissement.

VERVOLGSTAPPEN De curatoren zullen nu de afwikkeling en mogelijk doorstart in gang zetten. Een eerste rapportage van bevindingen hierover zal uiterlijk 21 maart worden gepubliceerd. Voor actuele vragen kijk op www.intertoys.nl.