Oplevering vernieuwde Molenhoeve in Sint Pancras

SINT PANCRAS Magentazorg heeft vorige week de sleutels van de vernieuwde Molenhoeve in Sint Pancras gekregen. Op 31 oktober is het nieuwe woonzorgcentrum opgeleverd door aannemer De Geus Bouw.

Magentazorg werkt in De Molenhoeve met het vernieuwende woonconcept, een alternatief voor de traditionele verpleegzorg met veel voordelen voor de cliënten. Er is 24 uur zorg aanwezig en de appartementen zijn geschikt voor verschillende vormen van wonen en ondersteuning. Cliënten houden zelf de regie, in een veilige woonomgeving.

Het nieuwbouwcomplex telt ruim 41 appartementen waarbij iedere cliënt naast 24 uur zorg een eigen woon- en slaapkamer met daarnaast een ruime badkamer heeft. Iedere cliënt heeft een eigen appartement in directe relatie met een gezamenlijke buurtkamer per 8-9 cliënten. Het bestaande sociale netwerk wordt zoveel mogelijk gehandhaafd. Hierdoor blijven familie, vrienden en kennissen de belangrijkste rol spelen in het leven van de cliënten en hebben zij betekenis in hun leven.

De ouderenzorg verandert door de vergrijzing in Nederland. Veel mensen willen langer zelfstandig kunnen wonen en waar nodig biedt Magentazorg daarvoor de ondersteuning. De woningen in De Molenhoeve zijn bedoeld voor mensen met een geïndiceerd zorgzwaartepakket. Dat zijn mensen die door omstandigheden niet meer thuis kunnen blijven wonen. In tegenstelling tot traditionele intramurale instellingen, is het wonen in De Molenhoeve een voortzetting van het leven zoals de cliënten dat thuis ook gewend waren. Dit houdt in dat de gewone, dagelijkse dingen leidend zijn. "Dit 'Wonen zoals thuis' geeft mensen het behoud van de eigen regie in een veilige woonomgeving. De woning in De Molenhoeve is het thuis van de cliënt", aldus Elles Nauta, teamcoach van De Molenhoeve. Het nieuwe woonzorgcentrum van Magentazorg in de gemeente Langedijk ligt midden in het dorp van Sint Pancras. "De Geus Bouw heeft ondanks de lastige opgave om midden in het dorp aan de slag te gaan met de bouw, het nieuwe woonzorgcentrum keurig binnen de tijd en binnen het budget opgeleverd", aldus Marcel Rosendaal, vastgoedmanager bij Magentazorg. Hij heeft samen met manager technisch beheer en veiligheid Ron van Deudekom en teamcoach van De Molenhoeve Elles Nauta, het project in goede banen geleid. Het woonconcept 'Wonen zoals thuis' is samen met een architect en projectmanagement van FAME Planontwikkeling ontwikkeld. De feestelijke  opening zal halverwege februari plaatsvinden.