• Lex van Lieshout ANP

Senioren Heerhugowaard maakt zich zorgen om de 'zorgval'

HEERHUGOWAARD Senioren Heerhugowaard en de SP hebben in de raadscommissie van 8 maart gevraagd om een oplossing voor de zorgval.

Zolang mensen met een zorgvraag thuis wonen, worden hun huishoudelijk hulp, dagbesteding en, indien van toepassing, de casemanager dementie door de gemeente en zorgverzekeraars betaald. Wanneer er meer zorg nodig is en het thuis wonen niet meer gaat, verhuizen mensen meestal naar een verpleeghuis met 24-uurs zorg. Als iemand eenmaal een indicatie voor verpleeghuiszorg heeft, valt deze persoon onder de Wet langdurige zorg, ook als hij/zij op de wachtlijst staat en daarmee niet meer onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Vanuit de Wet langdurige zorg krijgen mensen die op de wachtlijst staan minder zorg dan ze nodig hebben. En dat terwijl de behoefte aan zorg in de periode van de overgang van thuis naar het verpleeghuis juist groter en dringender is dan voorheen. En daarvoor betalen ze ook nog eens een hogere eigen bijdrage. Dit wordt de 'zorgval' genoemd.

De wethouder wil dat partijen meer met elkaar gaan praten om tot een oplossing te komen maar Senioren Heerhugowaard kiest voor doen in plaats van praten, samen met de SP. Ze willen daarom dat de gemeente, ook als er een indicatie voor verpleeghuiszorg is, een deel van de zorg op zich neemt, als aanvulling op de verzorging die gegeven wordt aan mensen op de wachtlijst. Op Texel wordt zo al gewerkt. Het doel is dat iedereen in Heerhugowaard de zorg krijgt die nodig is. Op 27 maart neemt de gemeenteraad hierover een besluit.