• Willemien Koning tussen de koeien in Oudkarspel

    Theo Annes

Willemien Koning: 'Zeer vereerd met nominatie'

OUDKARSPEL Een jarenlange inzet voor de belangen van agrarische vrouwen, waar ook ter wereld, leverde Willemien Koning onlangs een nominatie op voor de prestigieuze Women of Europe Award 2018.

Wilfred van den Hoven

AWARD "Natuurlijk was ik zeer vereerd met de nominatie", zo vertelt Willemien die met haar man Kees en zoon Robert een melkveehouderij met 90 koeien en 50 kalveren in Oudkarspel heeft. "Samen met onder andere Marianne Thyssen, de Belgische eurocommissaris voor werk en sociale zaken, en Margot Walltstrom de Zweedse minister van Buitenlandse zaken, was ik genomineerd.' Vorige week werd de award in Brussel uitgereikt en met genoegen kijkt Willemien op die bijeenkomst terug. "Het was fantastisch. De jury gaf aan dat zij vonden dat alle genomineerden prijswinnaars waren.Uiteindelijk heb ik niet gewonnen, Maar het gevoel en de waardering die ik heb overgehouden zijn geweldig", aldus de bevlogen Langedijkse. Het leven van Willemien speelt zich niet alleen op de boerderij aan de Ambachtsdijk meer af. "Ik ben al jarenlang actief binnen de Nederlandse Land- en Tuinbouworganisatie (LTO). Eerst op lokaal niveau, later ben ik me specifiek gaan inzetten voor de sociaal-economische belangenbehartiging van agrarische vrouwen. Dat doe ik op nationaal en internationaal niveau want ik ben ook bestuurslid van Copa Womens Committe. Dat is de Europese koepel van landbouworganisaties in Europa". Daarnaast is de moeder van twee dochters en twee zonen actief als CDA Statenlid in de provincie Noord-Holland. Met de portefeuille landbouw, natuur, water en milieu weet deze boerin waar ze het over heeft.

SPEECH Als Vrouwenvertegenwoordiger voor Nederland bij de Verenigde Naties (VN) maakte Willemien dit jaar indruk. "In maart heb ik drie lezingen gegeven bij commissievergaderingen in New York. Hierbij waren in totaal 5000 vrouwen betrokken. Fantastisch was dat. Het hoogtepunt beleefde ik in oktober. Ik mocht toen een speech houden voor de Algemene Vergadering van de VN. Deze ging over gendergelijkheid en het 'empoweren' van vrouwen op het platteland". Haar bevlogen inzet leidde tot de nominatie. "Vanuit mijn christelijk geloof vind ik waarden als rentmeesterschap en solidariteit belangrijk. Opkomen voor de zwakkeren in de samenleving en mensen met respect behandelen zijn belangrijke waardes in het leven. Oog hebben voor onze naasten, dichtbij en ver weg", zo betoogt de inwoonster uit Oudkarspel. De activiteiten van Willemien voor de positie van vrouwen en de agrarische sector beperkt zich niet tot Nederland. De nominatie was ook voor haar wereldwijde inzet. Voor ontwikkelingslanden bijvoorbeeld. "Op wereldniveau produceren vrouwen op het platteland de helft van het voedsel. Ze hebben echter beperkte toegang tot zaden, krediet, werktuigen, financiën, scholing, sociale - en medische voorzieningen. Als wij de toegang van vrouwen tot deze bronnen zouden verbeteren dan wordt de productie op hun landerijen flink verhoogd en het aantal mensen met honger in de wereld zal dan aanzienlijk dalen. Vrouwen bezitten wereldwijd slechts 20% van het land, terwijl zij in ontwikkelingslanden meestal wel degene zijn die merendeel van het werk op het land verrichten. Hun positie moet dus versterkt worden", aldus de Langedijkse.

ERKENNING De bescheidenheid van Willemien openbaart zich ook in haar opmerking dat de nominatie ook een erkenning is voor voor de mensen met wie ze nauw samenwerkt. " Dit is een positief signaal voor iedereen met wie ik dit werk verricht. Alleen kan ik het niet. Fijn dat de nominatie daarom de erkenning is voor wat we allemaal samen doen"