• Gedeputeerde Elizabeth Post (links) en minister Cora van Nieuwenhuizen openen de Westfrisiaweg.

    Co Schipper

Westfrisiaweg officieel open

WEST-FRIESLAND Er moest nogal wat gebeuren voor de Westfrisiaweg klaar was. De weg gaat nu de N194 en de N307 heten. Een weg van 42 kilometer lengte werd volledig vernieuwd, er zijn 10 viaducten gebouwd, 7 rotondes en 7 fietsonderdoorgangen. Maar de klus is klaar, zij het een jaar later dan gepland. Vrijdag 30 november voerden minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen en Elisabeth Post, gedeputeerde van de provincie Noord-Holland voor mobiliteit de officiële openingshandeling uit door een verkeersbord en pionnen van de weg te halen. Dat moment werd gevolgd door de eerste rij auto's van genodigden die van de nieuwe weg gebruik gingen maken.

Co Schipper

Gedeputeerde Elizabeth Post sprak vooral over trots. Trots dat deze weg er nu ligt, met alle voordelen die daar bij horen, maar ook trots over hoe het werk tot stand is gekomen. "Een weg die de economische kracht van West-Friesland ten goede komt en binnen het budget van ruim 420 miljoen euro is gebleven." Het bedrijfsleven in de regio heeft zich volgens Post van hun beste kant laten zien. Vooral tijdens de periode dat het werk stil lag, kreeg zij regelmatig vragen over de stand van zaken en de mededeling dat er doorgepakt moest worden.

PERSOONLIJK De opening van de weg was voor Elizabeth Post een handeling met een emotioneel tintje. "Het was een tijdperk dat me veel energie heeft gekost met de nodige hoofdbrekens. Toen het werk stilgelegd werd, baalde ik enorm. We hadden een verschil van inzicht met aannemer Heijmans en dat leidde tot een contractuele discussie. Ik wilde niet buigen voor het drukmiddel dat het werk dan stil ligt. De politiek in West-Friesland kwam dan ook meteen in actie. Maar had ik dan aan die politieke druk moeten toegeven? Dan hadden wij met z'n allen fors moeten betalen. En dat wilden de partners ook niet. Er is toen op het scherpst van de snede onderhandeld met de aannemer, maar we zijn er toch uitgekomen. Over de aannemer kan ik niets anders zeggen dat er bikkelhard is gewerkt "

HOUTRIBDIJK Vanuit het Westfriese bedrijfsleven klinken nu al geluiden om de weg tussen Hoorn en Enkhuizen door te trekken naar de dijk Enkhuizen-Lelystad, die dan ook vierbaans zou moeten worden, om doorstroming en veiligheid te verbeteren. Minister van Nieuwenhuizen is hier vooralsnog terughoudend in. Ze gaf wel aan dat het rijk gaat reageren op de vele files richting Amsterdam vanuit de regio. Er zijn inmiddels plannen om de A7 en de A8 beter in te richten op de stroom auto's uit West-Friesland. Gedeputeerde Post reageert hier op: "Waar ik dan weer erg onrustig van word, is dat het Rijk voor sommige eigen projecten ons als provincie ook wil laten meebetalen. Zoals voor een betere aansluiting van de nieuwe wegen op de Rijksweg A7. Terwijl dat een rijksopgave is, werd gevraagd de helft te betalen. Toen heb ik als gedeputeerde voet bij stuk heb gehouden: Dat doen we niet. Deze provincie is geen flappentap, voor als dat effies uitkomt."