Werk voor het warmtenet

HEERHUGOWAARD In Heerhugowaard zijn eind februari de werkzaamheden voor de aanleg van een nieuwe warmteleiding gestart.

Het tracé sluit aan op het reeds aangelegde tracé in de J. Duikerweg en vervolgt zijn weg, middels een open ontgraving, in het voetpad, parallel aan de Westtangent. Ongeveer 1 kilometer ten noorden hiervan maakt het tracé een oversteek naar de oostkant van de Westtangent door middel van een boring tot aan het Koraal. Een tweede boring zal plaatsvinden van het Koraal richting de Jupiterlaan. Na de Jupiterlaan zal het tracé oversteken naar de Titanialaan opnieuw door middel van een boring.

Het tracé zal daarna richting de Deimoshal worden aangelegd. Vanaf het Deimoshal terrein vervolgt het tracé zijn weg in de Deimoslaan en Hectorlaan en zal via het terrein van het Trinitas College, eindigen in de Van Benthuizenlaan (zie ook de Tracekaart voor de route). Alle omleidingen worden met borden aangegeven. De afsluitingen zijn nodig om warmteleidingen aan te leggen.

Onder de werkzaamheden wordt verstaan: open ontgravingen en boringen. In verband met de voorbereiding van de werkzaamheden wordt de omgeving waar nodig vrij gemaakt. Dat kan betekenen dat er bomen gekapt worden of andere maatregelen rondom groenvoorziening. Deze worden allen in overleg met de gemeente uitgevoerd en gecompenseerd nadat de werkzaamheden zijn afgerond.

Werkzaamheden gaan in fases, daarvoor zal steeds een deel van de omgeving worden afgesloten. De werkzaamheden zijn op 20 februari 2018 gestart en duren naar verwachting tot oktober 2018. De werktijden zijn van 07:00 tot 18:00 uur en kunnen in voorkomende gevallen uitlopen.