• Illustratie Henselmans Ontwikkeling

Voorontwerp 'Stationsweg 114' ter inzage

HEERHUGOWAARD Het voorontwerpbestemmingsplan voor de ontwikkeling aan de Stationsweg 114 ligt vier weken ter inzage voor inspraak.

In het Stationsgebied zal een van de eerste aangekondigde nieuwe vastgoedontwikkelingen plaats gaan vinden vlak bij de fietsbrug De Krul. Vorig jaar zijn de eerste schetsen van het plan door ontwikkelaar Henselsmans getoond aan belangstellenden. Dit zorgde voor de nodige bedenkingen bij het Langedijker college van B&W. Het immense pand zou het uitzicht vanuit het Oosterdelgebied verpesten.

Henselmans gaat een appartementencomplex met ongeveer zestig units bouwen op het perceel 'Stationsweg 114', hoek Stationsweg en de Nijverheidsstraat. Het gebouw zal trapsgewijs opgebouwd zijn, waarbij het gebouw laag blijft nabij de N242 en Westdijk en in hoogte oploopt richt de hoek van Stationsweg/Nijverheidsstraat. De hoogte van het gebouw varieert van 14 meter tot een accent van 27 meter.

De ontwikkeling geeft een eerste invulling aan de stapsgewijze herontwikkeling van het Stationsgebied. De transformatie naar een wooncomplex past binnen de Structuurvisie Stationsweg aldus het college van B&W. Volgens het Waardse college van burgemeester en wethouders is het volgen van een m.e.r.-procedure niet nodig, want zij maakt uit de aanmeldingsnotitie op dat het project niet leidt tot 'belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu' . Het plan en de aanmeldingsnotitie worden vier weken ter inzage gelegd en zijn te lezen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Op 17 april wordt een inloopavond gehouden.