• Theo Annes

Uitbreiding voor overdekte fietsenstalling bij station

HEERHUGOWAARD De overdekte fietsenstalling aan het Stationsplein in Heerhugowaard krijgt er zo'n 150 á 170 plekken bij als het aan het college van B&W ligt. De gemeente Heerhugowaard draagt bij in de kosten die ProRail en NS maken voor de uitbreiding en verbouwing van de stalling en de verbetering van de toegankelijkheid. Dit voorstel loopt vooruit op de eventuele ontwikkeling van dit deel van het Stationsgebied.

Op dit moment is er een tekort aan fietsparkeerplekken bij station Heerhugowaard. De gemeente, ProRail en NS dragen samen bij in de verbouwing van de entree en de binnenruimte van de huidige overdekte fietsenstalling bij het NS-station. De treinreiziger krijgt zo een betere, klantvriendelijkere entree en extra fietsparkeerplekken. Meer en betere plekken betekenen een beter functionerende ov-knoop en een potentiële groei van het aantal treinreizigers. Het parkeren van je fiets in de vernieuwde stalling zal de eerste 24 uur gratis worden en ProRail en NS investeren ook in een digitale zelf service fietsenstallingpoort.

In 2015 is al een keer met ProRail en NS over een uitbreiding van de stalling gesproken, maar dat plan kwam uiteindelijk niet tot uitvoering. Het krediet van 21.000 euro dat de gemeente toen beschikbaar stelde in afwachting van cofinanciering door derden (die er drie jaar geleden niet kwam), is nog altijd beschikbaar.

Voor de huidige plannen wordt Heerhugowaard een bijdrage van ongeveer 40.000 euro gevraagd. Het college van B&W wil daarom het eerdere krediet aanvullen met 24.000 euro tot een maximale bijdrage van 45.000 euro. Voor het huidige plan is de cofinanciering door NS en ProRail verzekerd.

Wanneer gemeente Heerhugowaard niet bijdraagt, zullen NS en ProRail wel investeren in de entree, uitstraling en toegankelijkheid van de huidige overdekte fietsparkeervoorziening, maar zal dat geen verruiming van de capaciteit inhouden.