• Een bovenaanzicht van de spooronderdoorgang van de Westfrisiaweg in Heerhugowaard.

    Provincie NH

Traject Westfrisiaweg eind 2018 klaar

HEERHUGOWAARD Het groen in de bermen zal er nog niet zijn, maar de Westfrisiaweg zal in 2018 toch echt af zijn. Dat is de stellige overtuiging van opdrachtgever Provincie Noord-Holland. Maar, moet die N23 eigenlijk niet A23 worden?De belangrijke oost-west verbinding in Westfriesland, de N23, beter bekend als de Westfrisiaweg, is dan eind 2018 toch klaar. Tenminste, dat beweert Harry Michels, Omgevingsmanager voor de N23 van de provincie Noord-Holland. De wegen zullen dan allemaal klaar zijn. Het groen in de bermen, waar dat dan nog niet aangelegd is, zal in het voorjaar van 2019 afgerond worden.

Co Schipper

Voor veel bedrijven in Noord-Holland-Noord is de slechte verbinding tussen Alkmaar, Hoorn en Enkhuizen naar de dijk naar Lelystad al decennia lang een doorn in het oog. De eerste plannen voor verbetering lagen er al in de jaren 80 van de vorige eeuw, toen er plannen lagen bij het rijk om een betere rijksverbinding te maken tussen Alkmaar en Zwolle. Deze plannen gingen echter de prullenbak in toen besloten werd om toch de omgeving Amsterdam Schiphol groots aan te gaan pakken. Michels vertelt dat er na dit besluit vanuit de regio actie is ondernomen om dan de verbinding Alkmaar-Enkhuizen te gaan verbeteren. Zonodig met zelf te starten initiatieven. Gemeenten en bedrijfsleven vonden elkaar, investeerden in de voorbereiding, waarop het regio-initiatief na intensief lobbywerk de steun van Den Haag kreeg. In 2007 is er overeenkomst bereikt over het tracé, in 2010 was de ontwerpovereenkomst gereed en de financiën geregeld, zodat aannemer Heijmans in 2014 aan de enorme klus kon beginnen.

TRACÉ VAN 42 KM "Een mooie klus is het ook," vindt Michels, "Het totale tracé is 42 kilometer lang, het bevat 3 onderdoorgangen voor autoverkeer, voor fietsers maar liefst 9 tunnels en 2 bruggen en zelfs voor voetgangers worden er 2 bruggen gebouwd." Het tracé ligt er inmiddels, alleen moeten de wegen en kunstwerken, zoals tunnels en viaducten genoemd worden, nog even worden aangelegd. "Dat is wel een hele klus, maar wel een hele mooie klus", aldus Otto van Lookeren Campagne, projectdirecteur namens aannemer Heijmans, "De N23 is het langste project dat we ooit gedaan hebben en die lengte brengt extra uitdagingen met zich mee. We zijn hier vooral afhankelijk van een goede logistiek, maar gelukkig loopt dit allemaal prima. Verdere uitdagingen waren de lang na zakkende grond bij de viaducten en de te maken afspraken over de gemeentelijke aansluitingen. Maar ondanks alle problematiek levert Heijmans eind 2018 met trots een prachtige nieuwe verbindingsweg af."

VAN N23 NAAR A23 Voor de ondernemers in de regio is de Westfrisiaweg een echte verbetering. Hans Huibers van de Westfriese Bedrijven Groep (WBG) denkt zelfs al verder. "De Westfrisiaweg is nog maar het begin! Op het moment dat deze weg klaar is moeten we, wat mij betreft, beginnen met het overleg over de aanleg van de A23, een snelweg van Alkmaar naar Zwolle. Wegen richting Amsterdam slibben dicht en de uitbreiding van vliegveld Lelystad is in volle gang. We moeten nu opnieuw na gaan denken over deze verbinding, om over 10 jaar hier aan te kunnen beginnen."

Aan het feit dat het werk begin 2017 stilgelegd werd door Heijmans, na onenigheid met de Provincie, wil niemand nog een woord vuil maken. Heijmans niet en Provincie Noord-Holland niet en op vragen of er misschien smerig spel gespeeld is geven beide partijen aan dat alles weer koek en ei is tussen Provincie en Heijmans. Omgevingsmanager Michels geeft hier nadrukkelijk aan dat er geen budgetoverschrijding is.

Toch is het mooi dat de verwachting is dat de N23 dan toch klaar is voor 2019. Delen van het traject N23 zullen in de zomer van 2018 al klaar zijn. Dat zijn de stukken tussen Obdam en de Westerweg bij Heerhugowaard en tussen Enkhuizen en Zwaagdijk. De rest van het traject zal pas eind 2018 opgeleverd worden.