• Het invoeren van statiegeld op blikjes en plastic flesjes zou het zwerfafval moeten verminderen.

    Theo Annes

Statiegeldalliantie tegen zwerfvuil

HEERHUGOWAARD Gemeente Heerhugowaard sluit zich aan bij de Statiegeldalliantie. In deze alliantie verenigen zich milieuorganisaties, bedrijven, lokale overheden, burgerinitiatieven en ieder ander die genoeg heeft van zwerfafval. Zij willen een signaal afgeven naar de landelijke overheid voor een structurele en eerlijke oplossing in de vorm van statiegeld voor een groot deel van het zwerfafval, te weten blikjes en plastic flessen.

Recycling Netwerk Benelux is initiatiefnemer voor de Statiegeldalliantie. De partners van de Statiegeldalliantie willen een structurele oplossing voor de vervuiling van straten, bermen, stranden en zeeën door plastic flessen en blikjes en ook een eerlijke oplossing voor zwerfafval door de kosten ervan weg te halen bij de burgers en lokale overheden en het verpakkende bedrijfsleven ervoor verantwoordelijk te maken.
Statiegeld op blikjes en (kleine) plastic flessen past binnen het beleid van gemeente Heerhugowaard 'scheiden aan de bron'. Dit beleid zet in op het feit dat grondstoffen zo vroeg mogelijk apart worden gehouden om de kwaliteit te waarborgen en hergebruik te stimuleren. Per soort grondstof en de plek waar het 'afval' ontstaat kan dit op verschillende manieren. Naast gescheiden inzameling aan huis, is inzameling via het statiegeldsysteem dus ook een reële optie.

Het college: "Net als in andere gemeenten is zwerfafval in Heerhugowaard een hardnekkig probleem. Het is een bedreiging voor natuur en mens en drukt het een duidelijk stempel op de beleving van de openbare ruimte. Ondanks communicatie, educatie en projecten lukt het niet om de hoeveelheid zwerfafval drastisch te verminderen. Al jarenlang zijn, naast het eigen personeel, vrijwilligers actief om zwerfafval op te ruimen. Wij waarderen de inzet van deze vrijwilligers. Toch zien wij liever een structurele manier om zwerfafval te voorkomen in plaats van het op te moeten ruimen. Ervaringen in andere landen maken duidelijk dat statiegeld een effectieve en grote bijdrage levert aan het bestrijden van de 'plastic soep' en zwerfafval. Heerhugowaard is voorstander van statiegeld, omdat statiegeld een directe uitwerking geeft aan het principe 'de vervuiler betaalt' door ingeleverd afval geen geld te laten kosten.