• Leden van Schrijvenswaard zijn zeer verheugd met de cheque van het Bot Waarderingsfonds.

    Theo Annes

Schrijvenswaard blij met cheque van 1500 euro

HEERHUGOWAARD Het Bot Waarderingsfonds heeft het schrijverscollectief Schrijvenswaard een cheque van 1500 euro geschonken. De overhandiging door Fondsvoorzitter Frits Weel vond vorige week plaats in Wijkcentrum De Horst, waar Schrijvenswaard haar maandelijkse bijeenkomsten heeft. Met deze financiële injectie wordt het voor de 20 jaar bestaande vereniging mogelijk om onder meer een Jubileumbundel te realiseren.

Het Bot Waarderingsfonds is in 1987 opgericht bij gelegenheid van het 75-jarig bestaan van Bot Bouw. Met als doel met name Heerhugowaardse vrijwilligers en plaatselijke organisaties te waarderen en te stimuleren. Eens in het jaar buigt het bestuur van het Bot Waarderingsfonds zich over de vraag welke plaatselijke verenigingen en andere maatschappelijke initiatieven zich in positieve zin hebben ingezet voor de Heerhugowaardse samenleving. Met de bedoeling dat in stimulerende woorden en financiële gebaren te waarderen.

Dit jaar viel de keuze op Schrijvenswaard. In een toespraak op rijm, heel toepasselijk voor een club met veel schrijftalent, onderstreepte voorzitter Weel de waardering voor de jubilerende vereniging. "Want jullie schrijftalent is niet alleen om van elkaar te leren, maar ook om te delen en vooral te inspireren". Bestuur en aanwezige leden van dit schrijverscollectief toonden zich bijzonder verrast met deze mooie woorden en de cheque. "Met de financiële bijdrage vanuit het Bot Waarderingsfonds willen en kunnen wij een lang gekoesterde wens van een Jubileumbundel in vervulling laten gaan. Om daarmee niet alleen het schrijverstalent binnen de eigen vereniging te etaleren, maar inderdaad ook om anderen te inspireren. Wij zijn Bot Bouw en het Bot Waarderingsfonds dan ook erg dankbaar voor deze gulle bijdrage." Schrijvenswaard is op 9 april 1999 opgericht door Eugenie Herlaar en de inmiddels overleden Siem de Haan. Beide schrijvers/dichters wilden hun liefde voor de Nederlandse taal met meer dan alleen familie en naaste omgeving delen. "Een oproep in De Koerier bracht veel mensen met eveneens een liefde voor schrijven, dichten en rijmen op de been. Wat dus vervolgens leidde tot de oprichting van Schrijvenswaard. In het najaar volgen nog festiviteiten", aldus Schrijvenswaard.