Provincie investeert in vaarverbinding Rustenburg-Verlaat

HEERHUGOWAARD De provincie Noord-Holland investeert in vaarverbindig Rustenburg-Verlaat.

Het gaat om het bevaarbaar maken van de vaarroute Rustenburg – Verlaat (bij Koggenland, Heerhugowaard en Opmeer) voor de kleine pleziervaart, als extra route van en naar Laag-Holland.

De provincie stelt 60.000 euro subsidie beschikbaar voor het ophogen van de houten brug bij de molen (Nieuweweg/Opmeer), het beweegbaar maken van de Wipbrug en het slopen van de brug bij Veenhuizen, zodat deze geen obstakel meer vormt. Ook betaalt de provincie mee aan een onderzoek naar de mogelijkheden om de spoorbrug bij Opdam op te hogen. Het Recreatieschap Westfriesland is trekker van dit project. 

Cees Loggen, gedeputeerde Water: ,,Met deze bijdragen worden knelpunten in vaarverbindingen op verschillende plekken in Noord-Holland aangepakt. Ik ben blij dat deze belangrijke schakels worden hersteld, zodat straks nog meer mensen kunnen genieten van onze mooie vaarwegen."

De provincie Noord-Holland trekt in totaal ruim 2 miljoen euro uit voor het verbeteren van een aantal recreatieve vaarverbindingen. Verschillende bruggen en sluizen worden aangepakt.