• Recreatie Noord-Holland

Provincie en dagelijks bestuur van Geestmerambacht zijn het eens over uittreedsom

ALKMAAR Provincie Noord-Holland en het dagelijks bestuur van Geestmerambacht zijn het eens over de uittreedsom. Het college van Gedeputeerde Staten heeft ingestemd met het overdragen van gronden en het betalen van bruto 4,75 miljoen euro voor de uittreding van de provincie uit het recreatieschap Geestmerambacht.

De provincie maakt sinds 1 januari 2017 geen deel meer uit van het samenwerkingsverband recreatieschap Geestmerambacht. Door het wegvallen van de jaarlijkse financiële bijdrage van de provincie heeft het recreatieschap de ambities moeten bijstellen. Dankzij de overeenstemming kan het schap het beheer en onderhoud de komende jaren bekostigen en de uitbreiding van het recreatiegebied verwezenlijken.

Het algemeen bestuur van Geestmerambacht neemt begin maart een definitief besluit. Netto is sprake van een te betalen bedrag van 4,55 miljoen euro omdat de provincie nog aanspraak maakt op het provinciale aandeel in de liquide middelen van het recreatieschap van 200.000 euro. Die vordering wordt met de afkoopsom verrekend.


MOGELIJKHEDEN De overdracht van gronden door de provincie biedt mogelijkheden voor het recreatieschap Geestmerambacht, waarin de gemeenten Langedijk, Alkmaar, Heerhugowaard en Bergen samenwerken. Het recreatieschap zorgt dat het een openbaar toegankelijk gebied blijft met ruiter-, fiets- en wandelpaden, ruimte om te struinen, te zwemmen en allerlei andere vormen van recreatie een plek te bieden.

Het grote aaneengesloten gebied kan tegelijkertijd efficiënter worden beheerd en biedt betere kansen voor de vestiging van recreatiebedrijven. Hierdoor krijgen bezoekers meer activiteiten aangeboden en ontvangt het recreatieschap inkomsten om de toekomstige beheerkosten te kunnen blijven betalen.

Kijk voor meer informatie op www.geestmerambacht.nl.