• BDUmedia

Nieuwe naam voor J.D. van Arkelschool

BROEK OP LANGEDIJK In 2015 is het Kindcentrum Het Mozaïek in Broek op Langedijk van start gegaan met een opening en veel plannen voor de toekomst. De schotten tussen de kinderopvang en het onderwijs verdwijnen steeds meer, de eerste bijeenkomsten van de kindcentrumraad hebben plaatsgevonden en het kindcentrum neemt steeds duidelijker vormen aan. Vanaf het nieuwe schooljaar 2019-2020 zullen de onderwijsgroepen van het huidige kindcentrum Het Mozaiek verder gaan onder de naam 'Christelijk Kindcentrum Het Mozaïek'. Er wordt afscheid genomen van de naam van de school J.D. van Arkelschool. De namen Peuteropvang het Parapluutje en BSO de Jubeltrein blijven vooralsnog gehandhaafd.
De naam 'Het Mozaïek' staat symbool voor het kindcentrum en de visie en missie: binnen het kindcentrum is ieder kind uniek, heeft ieder kind zijn eigen vorm en kleur- net als de mozaïeksteentjes binnen het logo. Elk kind draagt zijn steentje bij.
Het aangepaste naambord wordt vrijdag 30 augustus onthuld. Daarnaast zal er een start gemaakt worden met de naam op de voorgevel, gemaakt met een mozaïek. Van 16.00 tot 18.30 uur is er gelegenheid voor oud-leerlingen om 'afscheid' te nemen van hun oude schooltje, met een hapje en drankje. Oud-leerlingen kunnen zich vóór 28 augustus hiervoor aanmelden via mozaiek@tabijn.nl. De naam van J.D. van Arkel zal niet verloren gaan. Het plein bij het schoolgebouw zal het J.D. van Arkelplein gaan heten.