• De J.D. van Arkelschool heet voortaan Christelijk Kindcentrum het Mozaïek

    Lisette Kreijger

Ieder kind is uniek op IKC Het Mozaïek

BROEK OP LANGEDIJK Vorige week was al te lezen over de onthulling van de nieuwe naam op de J.D. van Arkelschool op 30 augustus aanstaande: vanaf die datum draagt de basisschool officieel de naam 'Christelijk Kindcentrum het Mozaïek' en leerlingen zullen vanaf die datum hun 'steentje bijdragen' aan de nieuwe naam, gemaakt van mozaïeksteentjes, op de gevel. Wat zijn precies de veranderingen?

Lisette Kreijger

WETHOUDER "De veranderingen zijn fasegewijs doorgevoerd", legt directeur Helene de Vries uit. Voormalig wethouder van onderwijs, Frits Westerkamp, was voorstander van het Integraal Kindcentrum (IKC). Hij wilde een pilot starten in Langedijk rond 2012. "Ik dacht, eindelijk iemand die laat zien wat goed is voor kinderen", aldus Helene, die gelijk enthousiast was. Ze vervolgt: "Een kindcentrum is een centrum waar opvang en onderwijs samen komen. Hierbij wordt het bioritme van het kind gevolgd." Enkele voorbeelden: leerkrachten lunchen met de leerlingen ("zo blijven leerlingen in de 'flow'", aldus Helene), de peuteropvang is ondergebracht in het gebouw waar ook de groepen 1 t/m 8 zitten en leerlingenopvang is mogelijk tot half 7 's avonds. Ze is merkbaar erg positief over dit concept, en vertelt dat dit soort scholen de laatste tijd als paddenstoelen uit de grond schieten.
De naam van het kindcentrum in Langedijk, 'Het Mozaïek', symboliseert dat ieder kind op de school uniek is en, dat net als de mozaïeksteentjes in het logo, ieder zijn eigen vorm en kleur heeft. Op 30 augustus is er voor oud-leerlingen gelegenheid om elkaar nog één keer te ontmoeten op hun oude schooltje tussen 16.00 en 18.30 uur, met een hapje en een drankje. Opgave vóór 28 augustus via mozaiek@tabijn.nl

EXPERTISE "Onze school heeft een buurtfunctie gekregen. Dit houdt in dat je samen om het kind heen staat. We maken gebruik van elkaars expertise, in plaats van dat we allemaal onze eigen dingen doen." Helene vervolgt: "Er is een doorgaande lijn en we volgen het kind al vanaf 2 jaar." Zo is er een samenwerking met het Centrum voor Jeugd en Gezin en worden regelmatig gastlessen verzorgd door de Jongerenwerkers Langedijk (over b.v. drugs en alcohol). En: "De ontwikkeling die nu ook plaats vindt binnen onze school is de zorg. We hebben sinds kort binding met een fysiotherapeut en een logopedist die een bezoek brengt als dat wenselijk is. Op die manier krijg je een soort community centrum binnen de gemeente. Je werkt niet meer langs elkaar, maar met elkaar. Dat maakt het zo mooi en veelzijdig."

LEEFTIJDEN Wat de leerkrachten van 'Christelijk Kindcentrum het Mozaïek' stimuleren, is dat verschillende leeftijdsgroepen met elkaar in aanraking komen. Zo start de breiclub die opgericht is door Stichting Present Heerhugowaard-Langedijk (en eerder breide in de Sociale Winkel in Broek op Langedijk), vanaf 5 september op de school. "Een aantal ouderen die hier komen breien, gaan dit ook leren aan de kinderen. Hierbij ontstaat er een fijne samenwerking die voor beiden goed is. En de kinderen ontwikkelen zich weer op een ander vlak dan alleen taal en rekenen. We zien graag dat de kinderen al hun talenten ontwikkelen."

VERWACHTING Helene werkt nog steeds met plezier op deze school en spreekt zich uit over de toekomst: "Ik verwacht eigenlijk dat er binnen 10 tot 15 jaar geen normale basisscholen meer zullen zijn, alleen nog maar kindcentra."