Nog geen beslissing over doorvaarroute in Langedijk

LANGEDIJK "Zo'n volle bak hebben we niet vaak bij forumvergaderingen", zei voorzitter Hans de Graaf afgelopen dinsdagavond tijdens de forumvergadering in het gemeentehuis. Er waren veel inwoners van Langedijk aanwezig. Eén van de agendapunten was de keus voor een westelijke of oostelijke vaarroute in Langedijk.
Nico Vader, voorzitter van Stichting Langedijk Waterrijk sprak de voorkeur voor de westelijke route uit: "Dit is in onze ogen veruit de mooiste oplossing.
Landschappelijk zeer fraai met brede oevers, historisch gezien vrijwel zoals het voor de verkaveling was, en ook qua waterhuishouding het meest aantrekkelijk." Hij noemde de oostelijke variant "een onlogische omleiding".
Het tegengeluid kwam van Baas in Eigen Buurt: "Als wordt gekozen voor het westelijk tracé moeten prachtige bomen gekapt worden, verdwijnt er 1000 vierkante meter plantsoen en de ecologische vijver wordt dan een soort aanmeerplaats. De oostelijke variant is veel betaalbaarder, de vele senioren in onze wijk hebben baat bij vlakke verbindingen en bovendien zijn de kosten van de oostelijke route expres opgedreven zodat de keus op het westelijk tracé valt", aldus Sjaak Tijm. Hij noemde de bouwtekeningen onduidelijk en opgeklopt en vond dat de gemeente geen oor heeft voor het standpunt van de direct aanwonenden. Jongenelen wierp dit ver van zich af: "Tijm heeft alle ruimte gekregen om zijn bezwaren kenbaar te maken".
Henk van Boekel, bewoner van de Bomenwijk, liet een positief geluid horen: "Ik heb diverse mensen ontmoet die de voorgestelde plannen voor de westelijke route een leuke aanvulling vinden voor het centrum van het dorp. Zij noemen het eigenlijk een stukje nostalgie, dat een nieuw leven krijgt." Hij was van mening dat de gemeente met dit tracé juist de cultuurhistorische waarde van Langedijk, met al haar waterwegen, wil versterken. De aanwezigheid van de kerk de Sint Jan de Doper als historische pijler langs dit traject noemde hij als positief punt.
Wethouder Jongenelen gaf aan dat alle toekomstige bruggen wél toegankelijk zullen zijn voor mensen met een mobiliteitsbeperking, en dat er bij de westelijke variant meer mogelijkheden zullen zijn om aan de financiële knoppen te draaien. Raadslid Wim Nugteren van de ChristenUnie merkte op dat de kostenramingen ontbraken en gaf aan deze eerst in te willen zien. "Want anders is het gewoon nattevingerwerk en dat zint ons niet", liet hij weten. Ook Klaas Zwart van Groen Links constateerde dat er "schijnbaar geheime stukken zijn" die niet openbaar gemaakt waren en vond dit "beschamend" naar de raad en de burgers toe. Jongenelen gaf uiteindelijk aan dat de ramingen in vertrouwelijkheid in te zien zijn. Er werd nog geen besluit genomen met betrekking tot de keus voor een westelijke of oostelijke vaarroute in Langedijk. Op 12 februari komt dit onderwerp dan ook opnieuw in het forum ter sprake.