• Museum BroekerVeiling is bezig met een transitie naar 'Museum Rijk der Duizend Eilanden'.

    Theo Annes

Museum BroekerVeiling schetst toekomstplannen

BROEK OP LANGEDIJK Museum BroekerVeiling heeft de houtskoolschets 'Van Museum BroekerVeiling naar Museum Rijk der Duizend Eilanden' voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders van Langedijk. Deze houtskoolschets beschrijft de kansen die het museum ziet om de vele nog aanwezige cultuurhistorie in en rond het Landschapsreservaat Oosterdel te behouden en museaal aantrekkelijk te presenteren.

Het college wil de uitwerking van dit plan met financiële middelen faciliteren in 2018 en 2019 met jaarlijks 50.000 euro en stelt de gemeenteraad voor dit geld beschikbaar te stellen. {VISIE] Museum BroekerVeiling heeft een visie voor de toekomst: een transitie van het museum naar 'Museum Rijk der Duizend Eilanden'. De houtskoolschets maakt hier onderdeel van uit.

Het museum vertelt 'het Hollandse verhaal over tuinbouw en handelsgeest'. Het museum wil dit verhaal blijven vertellen aan nieuwe generaties door de omgeving van 'de oudste groentedoorvaarveiling ter wereld' te versterken en zo onuitputtelijke verhalen over tuinbouw en handel aan museumbezoekers te presenteren én te zorgen voor behoud van Nederlands cultureel landschap.

Op de historische plek in Broek op Langedijk waar het museum nu gevestigd is, is in 1887 het veilen bij afslag ontstaan. Dit systeem wordt tegenwoordig bij alle grote veilingen toegepast. De herinnering wordt levend gehouden door het historische veilinggebouw en de markante lighallen die boven het water zijn gebouwd.

Ron Karels, directeur Museum BroekerVeiling: "Bij de uitwerking van de plannen betrekken wij, naast de gemeente Langedijk, graag meer partijen die hierin, net als wij, kansen zien voor Langedijk en de regio". Gemeente Langedijk ziet het belang van Museum BroekerVeiling voor de toekomst. Bovendien sluit het aan bij de visie 'Langedijk ontwikkelt met water' waarin een belangrijke rol wordt weggelegd voor het museum met het oog op toerisme en recreatie.

Wethouder Jan Piet Beers namens het college: "Er is ons veel aan gelegen als gemeente om Museum BroekerVeiling te behouden voor de toekomst. Onze financiële ondersteuning is dan ook bedoeld om een duidelijk positief signaal te geven aan potentiële externe financiers".

De gemeente heeft het museum aan de Museumweg in Broek op Langedijk van 2012 tot 2016 financiële ondersteuning geboden, toen het museum in financieel zwaar weer zat. Na deze periode is de wijze van subsidiëren heroverwogen.

PARTICIPATIE Het college heeft besloten het museum voor 2018 en 2019 te faciliteren met jaarlijks 50.000 euro. Dit geld is bedoeld voor een participatietraject én de uitwerking van de houtskoolschets 'Van Museum BroekerVeiling naar Museum Rijk der Duizend Eilanden'. "In het eerste kwartaal van 2018 willen wij starten met het participatietraject voor de omgeving van het museum. Dit is voor ons heel belangrijk," meldt Ron Karels.