• De Middenweg-Zuid heeft een complete metamorfose ondergaan.

    Theo Annes
  • De Middenweg-Zuid: de oude situatie.

    Theo Annes

Metamorfose van de Middenweg

HEERHUGOWAARD Nog eventjes en de gezichtsbepalende, historische Middenweg-Zuid in Heerhugowaard gaat weer open. De aanblik is totaal veranderd. Meest in het oog lopend: de bescheiden jonge iepen die de oude rijzige populieren vervangen en het rode asfalt. De Middenweg-Zuid is voortaan officieel een fietsstraat. Het is even wennen.

Rik Werner

OP DE SCHOP De Middenweg-Zuid behoort tot de landschappelijke pareltjes van Noord-Holland Noord. De bijzondere kenmerken zoals de dubbele bomenrij en de tweezijdige waterlopen zijn sinds de zeventiende eeuw nauwelijks veranderd. Althans, tot begin vorig jaar. De weg is in de afgelopen zeventien maanden ingrijpend op de schop genomen en de zeventig jaar oude, gezichtsbepalende populieren zijn verdwenen. Alle exemplaren zijn gekapt en niet zonder reden. "Die populieren waren al jaren een punt van zorg", zegt woordvoerder Hans Jansen van de gemeente Heerhugowaard. "Bij storm kwamen er takken naar beneden en moest regelmatig de weg worden afgesloten. Bovendien zorgden de wortels van de oude populieren voor hobbels in de weg. De gemeente nam daarom het besluit om niet alleen de populieren te kappen en te vervangen door nieuwe bomen. We namen van de gelegenheid gebruik om direct de hele weg opnieuw in te richten."
Dat laatste bleek geen overbodige luxe te zijn. Langs de kanten van de weg was het asfalt gescheurd en in het midden van het wegdek was spoorvorming ontstaan door de acht bussen die er uur over de Middenweg rijden. "Uit onderzoek kwam naar voren dat de onderste laag bestond uit klinkers van
voor de Tweede Wereldoorlog", weet Jansen. De gemeente heeft het zogenoemde wegprofiel iets verlaagd waardoor ook glasvezelkabels en leidingen een fatsoenlijke plek kunnen krijgen. Tegelijkertijd is de oude straatverlichting vervangen door nieuwe, energiezuinige verlichting. "Een noviteit is het rode asfalt", vervolgt Jansen. "De Middenweg-Zuid is voortaan officieel een fietsstraat, waarin gemotoriseerd bestemmingsverkeer en bussen te gast zijn. Dat was in feite al zo, maar nu is dat beter zichtbaar geworden met het rode asfalt, met in het midden een klinkerstrook. Er zijn verder opnieuw beweegbare wegafsluitingen gemaakt, al zijn dat nu geen driehoeksafsluitingen meer, maar verticale palen.'' De nieuwe Middenweg-Zuid heeft tegelijkertijd een artistieke touch gekregen. Kunstenaar Paul de Kort heeft onder het motto 'de menselijke maat' op het asfalt en in de berm een nieuwe landmeeteenheid aangebracht, die hij De Pedaalslag heeft gedoopt.
De impact van de renovatie is groot geweest, stelt Jansen. "De omwonenden hebben het voor de kiezen gehad, al zijn de woningen altijd bereikbaar gebleven. Daarom hebben we ervoor gekozen om ze in alle stadia nauw bij het project te betrekken. Ik denk dat we daar redelijk in zijn geslaagd, al zullen we het niet altijd iedereen helemaal naar de zin hebben kunnen maken.'' Frans van Breugel van het aangrenzende zorgcentrum De Leeuwenhof bevestigt dat de overlast draagbaar bleef. "We zijn goed geïnformeerd, al moesten onze medewerkers soms wel eens lang wachten eer ze doorgang kregen. En in de winter was het best link, toen alle straatverlichting weg was. Dat was rallyrijden. Fijn dat het nu bijna klaar is!"
OPENINGSFEEST De Middenweg-Zuid gaat halverwege mei open voor het verkeer, een openingsfeest laat niet lang op zich wachten. Daarmee is het project nog niet afgerond. Later dit jaar wil de gemeente het zicht in de scherpe bocht in de weg nabij Intratuin verbeteren en moeten op die locatie twee fietsstroken worden aangelegd. "Daarvoor moet een woning worden gesloopt. De Kroon beoordeelt momenteel de onteigeningsprocedure'', vertelt Jansen. Het resultaat tot dusver stemt hem tevreden. "De Middenweg-Zuid heeft een ware metamorfose ondergaan. Echt blij ben ik pas als we een paar jaar verder zijn en de jonge iepen zijn gegroeid!" Heerhugowaard heeft voor de reconstructie 5,7 miljoen euro uitgetrokken.