• Vrijwilliger Lise tijdens het begeleiden van de TeamUp-activiteiten.

    Julie Hrudova

Help gevluchte kinderen via spelactiviteiten met hun gevoel om te gaan

HEERHUGOWAARD TeamUp, een gezamenlijk programma van War Child, Save the Children en UNICEF Nederland voor gevluchte kinderen, is hard op zoek naar vrijwilligers die drie uur per week activiteiten voor gevluchte kinderen in Heerhugowaard willen begeleiden. Als vrijwilliger van TeamUp draag je via sport, spel en beweging bij aan de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen, waardoor het risico kleiner wordt dat ze op lange termijn psychosociale problemen krijgen. Nu al verzorgen 146 vrijwilligers de TeamUp-activiteiten op 24 locaties. Om zoveel mogelijk gevluchte kinderen in Noord-Holland de kans te geven mee te doen aan de TeamUp-activiteiten is er een grote behoefte aan professionele, enthousiaste vrijwilligers. TeamUp biedt vrijwilligers training en begeleiding. Geïnteresseerden van 21 jaar en ouder kunnen het gehele profiel bekijken op: www.warchild.nl/vacature-teamup of direct solliciteren via: www.sollicitatieteamup.nl 

Vrijwilligster Lise uit Sneek: "Ik kan het iedereen aanraden. Je krijgt er zoveel plezier voor terug. Ik word betaald in glimlachen van kinderen die plezier maken, ontspannen en zich weer even kind voelen. Dat geeft mij energie voor de hele week en dat is onbetaalbaar."

STRESS In het land van herkomst en tijdens de reis naar Nederland worden kinderen blootgesteld aan oorlog, geweld en stressvolle situaties. Helaas stopt de onzekerheid en stress hier niet. In Nederland moeten kinderen vaak verhuizen en maken zij zich zorgen om hun ouders en vrienden. Hierdoor zijn ze bang en onzeker geworden. 's Nachts hebben ze vaak nachtmerries, overdag zijn ze stil en teruggetrokken of juist agressief. Ze vinden het moeilijk om mensen te vertrouwen.

TeamUp biedt de kinderen gestructureerde sport-, spel- en bewegingsactiviteiten zodat kinderen van 6 tot 18 jaar leren hoe ze met hun gevoel moeten omgaan. De vaardigheden die ze bij TeamUp opdoen, zijn gekoppeld aan sociaal emotionele thema's. Die komen weer van pas in hun dagelijks leven. Programmadirecteur Frank Velthuizen: "Kinderen, vrijwilligers en het COA zijn erg enthousiast over de activiteiten. Daarom is TeamUp zeer gemotiveerd om door te gaan en hebben daar hulp van vrijwilligers bij nodig. Het kost vrijwilligers maar een paar uur per week, maar voor deze kinderen maakt het een wereld van verschil."