• De taalwerkgroep Heerhugowaard zoekt versterkting. V.l.n.r. Joke te Lindert, Maha Awad, Paul Weterings en Joop Kooij.

    Archieffoto Annes

Geef Nederlandse les aan anderstaligen

HEERHUGOWAARD De Stichting Taalwerkgroep Heerhugowaard heeft weer vrijwilligers nodig. Momenteel krijgen 66 leerlingen Nederlandse les en ondersteuning bij het huiswerk voor het inburgeringsexamen. In het afgelopen jaar was er een grote toeloop van nieuwe leerlingen. De Taalwerkgroep heeft inmiddels een wachtlijst van 8 leerlingen voor wie zij geen lesgever heeft. Dit vindt de Taalwerkgroep zeer jammer en daarom zoekt zij versterking.

De meeste leerlingen bij de Taalwerkgroep Heerhugowaard zijn bezig met inburgeren of staatsexamen NT2. Zij hebben extra begeleiding nodig om het examenniveau te bereiken. Ook zijn er leerlingen die hun Nederlands willen verbeteren, zodat ze een studie kunnen volgen of een baan kunnen krijgen.

De Taalwerkgroep geeft les aan anderstalige mensen, die om verschillende redenen niet naar school kunnen gaan of die om ondersteuning hebben gevraagd. Dit wordt al meer dan veertig jaar gedaan. De lessen worden individueel gegeven, meestal één keer in de week bij de leerlingen thuis. De tijden worden in onderling overleg vastgesteld.

Iedereen die de Nederlandse taal beheerst en graag wil, dat mensen zich hier zelf kunnen redden, kan dit doen. De Taalwerkgroep werkt samen met de opleidingsinstituten voor de inburgering in Heerhugowaard, Molen Taaltraining en met MET Welzijn.

Lesgevers kunnen, indien nodig, beschikken over goede lesboeken en voor eventuele vragen kunnen zij altijd een beroep doen op een vaste contactpersoon binnen het bestuur. Minstens één keer per jaar worden workshops georganiseerd, vooral om de deskundigheid van nieuwe lesgevers te bevorderen.

AANMELDEN Wie een uurtje per week overheeft, goed Nederlands spreekt en belangstelling heeft in dit vrijwilligerswerk, kan voor meer informatie over de Taalwerkgroep Heerhugowaard bellen met Joop Kooy: 072-7437136.