Langedijk & Heerhugowaard gaan samen

HEERHUGOWAARD/LANGEDIJK De gemeenteraden van Langedijk en Heerhugowaard hebben besloten om per 1 januari 2022 bestuurlijk te fuseren. Met deze fusie worden Langedijk en Heerhugowaard samen één gemeente.

Door de fusie komen de huidige dorpen en kernen binnen één nieuwe gemeente te liggen. Beide gemeentebesturen vragen aan de inwoners actief mee te denken én mee te praten. Inwoners kunnen hun mening kwijt op de speciaal daarvoor ingerichte website en kunnen vragen stellen en hun ideeën ventileren op de diverse bijeenkomsten die georganiseerd worden.

Beide gemeentebesturen willen graag weten wat voor de inwoners belangrijke onderwerpen voor de fusie zijn. De nieuwe gemeente moet een gemeente zijn waar het voor iedereen goed wonen, werken en recreëren is, zo wordt gemeld. "Uw mening hierover telt en wordt meegenomen in het herindelingsontwerp dat gemaakt wordt".

In maart en april worden hiervoor verschillende bijeenkomsten georganiseerd en er zijn teams met raadsleden die de gemeenten ingaan om de inwoners te vragen wat voor hun belangrijk is. Ook kunnen inwoners hun mening kwijt op de speciaal daarvoor ingerichte website. Ga naar www.langedijkenheerhugowaard.nl en stuur de inzending in voor 22 april.

Inwoners van beide gemeenten worden van harte uitgenodigd om mee te praten tijdens bijeenkomsten in zowel Heerhugowaard als Langedijk.

De inbreng van inwoners, ondernemers en organisaties vormt de basis van het herindelingsontwerp, laten de gemeenten weten. Dit herindelingsontwerp gaat in 2020 naar de provincie. Met een advies van de provincie gaat het dan rond de zomer 2020 naar de rijksoverheid.

Na de zomer van 2020 volgt een procedure bij het rijk die duurt tot november 2021. Naar verwachting zijn er dan op 24 november 2021 verkiezingen in Langedijk en Heerhugowaard voor de nieuwe gemeente. Tijdens deze verkiezingen wordt gekozen voor een gezamenlijke gemeenteraad.

Vanaf 1 januari 2020 zullen de ambtenaren uit beide gemeenten één organisatie vormen (ambtelijke fusie). Dan is de organisatie gefuseerd, maar hebben zowel Langedijk als Heerhugowaard tot januari 2022, nog wel een apart college van burgemeester en wethouders en een eigen gemeenteraad.

Voor inwoners verandert er met de ambtelijke fusie eigenlijk nog niks. Langedijk houdt haar publieksdienstverlening in De Binding in Zuid-Scharwoude. Voor Heerhugowaarders blijft dat het gemeentehuis aan de Parelhof. De gemeentewerf in Oudkarspel en in Heerhugowaard blijft ook zoals het is. Voor alle bijeenkomsten zie nieuwsbladdekoerier.nl en de site van de gemeente.

De bijeenkomsten in Heerhugowaard: De Noord: donderdag 28 maart in Buurthuis De Noord; 't Kruis: dinsdag 2 april in restaurant Cirkus en Heerhugowaard-Centrumwaard: woensdag 17 april Dancing-Partycentrum Marlène en in Langedijk: Sint Pancras: donderdag 28  maart in De Regenboog; Noord- en Zuid-Scharwoude: donderdag 4 april in De Binding; Oudkarspel: donderdag 11 april in Het Behouden Huis; Koedijk: woensdag 17 april in Café de Bonte Koe en Broek op Langedijk: donderdag 18 april in Museum Broeker Veiling. De avonden duren van 19.00 tot 21.00 uur. Aanmelden is niet nodig.