• www.pixabay.com

Klachtenlijn busvervoer

REGIO De SP heeft een klachtenlijn geopend in het kader van de verslechtering van het busvervoer Noord-Holland Noord.

De provincie is niet van plan de inkrimping van het busvervoer in Noord-Holland Noord ongedaan te maken. Dit blijkt uit antwoorden van gedeputeerde staten op schriftelijke
vragen van SP-statenlid Marnix Bruggeman. Met ingang van 22 juli zijn in Noord-Holland Noord 22 buslijnen opgeheven of ingekrompen. De SP opent daarom nu een klachtenlijn. Alle ontvangen klachten worden gebundeld in een zwartboek. Bruggeman denkt dat de klachten die tot nu toe zijn binnengekomen slechts een topje van de ijsberg vormen: "Buspassagiers ondergaan verslechteringen vaak gelaten. Het is waar dat er op een paar routes belbussen of buurtbussen met vrijwilligers in de plaats zijn gekomen. Dat is geen verbetering. Op veel routes rijdt er nu helemaal niets meer." De provincie zegt dat de bezuinigingen nodig waren om elders verbeteringen te kunnen doorvoeren zoals tussen Heerhugowaard en Alkmaar. Bruggeman vindt dit een rare redenering. "Tussen grote kernen zijn er inderdaad meer reizigers gekomen door de bevolkingsgroei. Dan zijn daar meer bussen nodig. Maar dit mag niet ten koste gaan van andere lijnen. De provincie legt ook nieuwe wegen aan. Dit leidt tot extra kosten voor wegonderhoud. Maar wanneer de provincie een nieuwe weg aanlegt, wordt toch ook niet ergens anders een weg gesloten? Door opheffing van minder drukke buslijnen worden óók mensen ernstig gedupeerd."Gedupeerde buspassagiers kunnen klachten, frustraties en misstanden over het busvervoer melden op zwartboek.sp-schagen.nl/