• Jorien: - Op 21 september organiseer ik een pub quiz in cafe Bleeker. De hele opbrengst is voor de Phoenix Foundation -

    Wilfred van den Hoven

Jorien Borst fietst voor slachtoffers brandwonden in Zuid-Afrika

HEERHUGOWAARD DE NOORD "Lang hoefde ik niet na te denken over de vraag of ik mee wilde doen. Geld bij elkaar krijgen voor de Phoenix Foundation is zo enorm belangrijk". Jorien Borst, 27 jaar en inwoonster van Heerhugowaard De Noord, fietst van 29 oktober tot 4 november voor het goede doel. Samen met zes collega's van het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk neemt ze deel aan de fietstocht van George naar Kaapstad in Zuid Afrika.

Wilfred van den Hoven

PHOENIX Jorien:' We werken allemaal op het Brandwondencentrum in Beverwijk. Ik ga samen met één collega elke dag 80 kilometer fietsen. De anderen wandelen 15 kilometer per keer. Allen hebben we als doel om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor de Phoenix Foundation. Deze organisatie zet zich in voor kinderen met brandwonden in het brandwondencentrum in Kaapstad". Uit het verhaal van Jorien blijkt dat de organisatie zich naast de behandeling ook inzet op nazorg en revalidatie. Veel geld gaat ook naar preventie. " Phoenix geeft veel voorlichting hoe brandwonden voorkomen kunnen worden. Veel van de kinderen komen uit townships, de armste wijken uit Zuid Afrika. Men leeft in kleine hutten en waar veel ongelukken plaatsvinden. Veel kleine kinderen lopen bijvoorbeeld brandwonden op doordat een pannetje heet water op ze valt", vertelt Jorien die in Beverwijk als ergo- en handtherapeute werkzaam is.

KAAPSTAD Ruim zes jaar terug bezocht ze het Afrikaanse Burundi via een vrijwilligersproject vanuit De Noord. 'Ooit wilde ik terug naar Afrika, en nu kan dat. Elk jaar wordt er deze Bike and Hike Tour georganiseerd. Uit veel verschillende landen doen teams mee. De deelnemers moeten ervoor zorgen dat ze gesponsord worden. Op de zesde dag bezoeken we in Kaapstad het brandwondencentrum, daar zien we waar het geld naar toegaat". Om zoveel mogelijk geld in te zamelen organiseert Jorien onder andere op vrijdag 21 september om 20.30 uur een pub quiz voor jong en oud in café Bleeker. Ze hoopt op veel deelname. " Mensen kunnen zich in groepjes van 4 personen bij mij opgeven. Het inschrijfgeld is 10 euro per persoon. Dat geld gaat volledig naar de Phoenix Foundation en dus naar het Brandwondencentrum in Kaapstad", aldus Jorien.

SPONSORGELD Joriens motivatie om veel geld bij elkaar te krijgen is groot. " Ik kan hiermee iets doen voor brandwondenslachtoffers in een land waar de zorg niet zo vanzelfsprekend is als in Nederland. En ook interesseer ik me erg voor Afrika. Ja, ik hoop echt dat ik de 2100 euro als sponsorgeld bij elkaar kan krijgen. Dat is echt nodig voor de kinderen in Zuid Afrika."

Elk bedrag voor Jorien Borst en de slachtoffers van brandwonden in Zuid Afrika is welkom op NL 12 RABO 0386962812 t.n.v. J. Borst ovv Phoenix.Opgave voor de pub quiz kan via jorienborst@hotmail.com