Jeugdzorginstelling Parlan start kort geding

HEERHUGOWAARD Jeugdzorginstelling Parlan/Transferium is een kort geding gestart tegen 18 gemeenten Noord Holland Noord en eist een stop op de aanbesteding.

72 Jongeren, die nu verblijven in gesloten jeugdzorginstelling Transferium in Heerhugowaard, dreigen de dupe te worden van de bovenregionale aanbesteding Jeugdzorg plus 2019-2021. Daarnaast ontstaat er een onduidelijke situatie bij ruim 100 jongeren die vanaf 1 januari 2019 aangewezen zijn op gesloten jeugdzorg in de regio.

Parlan, waarvan Transferium onderdeel is, is afgelopen maandag een kort geding gestart tegen de 18 gemeenten in de regio's Alkmaar, West-Friesland en de Kop van Noord-Holland.

De aanbesteding is voorlopig gegund aan de jeugdhulpleverancier Horizon. Horizon komt van buiten de regio en heeft in Noord-Holland Noord geen gesloten jeugdzorgsinstelling.

Parlan/Transferium wil dat de bovenregionale aanbesteding wordt stopgezet in het belang van de jongeren. Directeur Transferium, Vrank Post: "Het kan niet zo zijn dat een papieren aanbesteding de in 10 jaar opgebouwde kennis en expertise in één klap vernietigt. De rust, het veiligheidsgevoel en het vertrouwen dat jongeren in de gesloten jeugdzorg zo hard nodig hebben, wordt hiermee weggehaald.

Daarnaast dreigt sluiting van onze locatie Transferium, de enige gesloten jeugdzorginstelling in Noord-Holland. Het kost een ander van buiten de regio jaren voordat deze een hecht en goed functionerende samenwerking rond de jongeren in de gesloten jeugdzorg heeft opgebouwd. Die tijd hebben de jongeren niet. De consequenties zijn enorm en onomkeerbaar".

Lector Residentiele Jeugdzorg Peer van der Helm: "Door te kiezen voor aanbesteden als inkoopmodel sleutelen we iedere keer aan de infrastructuur van de jeugdhulp. Daarmee gaat heel veel energie, tijd en geld niet naar het verbeteren van de hulp aan de meest kwetsbaren in de samenleving". De extreem moeilijke groep jongeren in de gesloten jeugdzorg zouden nooit onderwerp van aanbesteding mogen zijn. Veel van deze kinderen hebben al meerdere instellingen achter de rug, soms zelfs tientallen in korte tijd.

Daardoor wordt hun gedrag iedere keer moeilijker en worden ze uiteindelijk onbereikbaar voor hulpverlening. In Transferium hebben ze uiteindelijk wel de stabiliteit gekregen. Wanneer we deze kinderen weer moeten verplaatsen kan dit voor sommigen de druppel zijn. We moeten in het belang van het kind denken, in plaats van in marktwerking". Transferium biedt in Heerhugowaard vanaf 2008 gesloten jeugdzorg, aan jongeren tussen 12 en 18 jaar uit Noord-Holland Noord.

Op dit moment behandelt Transferium 72 jongeren waarvan 50 uit de regio's Alkmaar, West-Friesland en de Kop van Noord-Holland. Deze jongeren krijgen in Transferium de zwaarste vorm van jeugdzorg. "Dit omdat de jongeren als gevolg van hun opvoedsituatie en stoornissen, extreem ernstige problemen hebben zoals suïcidaliteit, agressie en verslaving. Daarbij heeft een deel ook een verstandelijke beperking. Zonder behandeling vormen deze jongeren een risico voor zichzelf en hun omgeving", aldus Parlan.