• Gerrie Groot

Inzegening van het Virgilius Bier in De Noord

DE NOORD Jongerengroep Sanctus Virgilius wil met de verkoop van hun eigen 'Virgilius Bier - het bier om te delen' zorgen voor nog meer maatschappelijke activiteiten voor jongeren. De inzegening van het Virgilius vond afgelopen vrijdag plaats door broeder Stijn, monnik van de Sint Adelbertabdij. Na afloop kon in het dorpshuis het bier geproefd worden.