• Henk Spaan

Het nuttige werk van Schuldhulp-maatjes

HEERHUGOWAARD "Het werk dat we verrichten is nog steeds van groot belang. En het is mooi om te doen. Veel mensen hebben we al kunnen helpen." Enthousiast vertelt Henk Hiemstra over zijn nieuwe functie als coördinator bij Schuldmaatjes Heerhugowaard.

Wilfred van den Hoven

Binnen de vrijwilligersorganisatie stuurt Henk veertien 'maatjes' aan. "Schuldhulpmaatjes is een initiatief van verschillende kerken. Het is algemeen bekend dat in het rijke Nederland veel armoede bestaat. Het aantal personen met schuldenproblemen groeit al jaren. In deze gemeente is de organisatie Platform Armoede Bestrijding Heerhugowaard ooit opgericht. Hieronder vallen twee belangrijke pijlers. Zo is er een noodfonds, dat bedoeld is om mensen die helemaal niets meer hebben wat geld te kunnen geven om brood te kunnen kopen. Een andere pijler is het Schuldhulpmaatjesproject.", aldus Henk. 'Ook organiseert het Platform jaarlijks een voedselbank- en een kledingactie."

SCHULDBEMIDDELING In de afgelopen jaren heeft Henk al veel mensen kunnen helpen. Dat gaf hem zoveel voldoening dat hij vol motivatie zat om de vacature als coördinator op zich te nemen. "Momenteel werken we met een grote groep gemotiveerde Schuldhulpmaatjes. We zijn deskundig getraind en houden dit op peil door ons Permanent Educatie Programma." De hulpvragers komen uit alle lagen van de bevolking, zo maakt Henk duidelijk. "Onlangs kwam ik in contact met iemand die in zijn dagelijkse werk prima functioneerde. Het lukte hem echter niet om in zijn thuissituatie de financiën op orde te houden. Wat je vaak ziet is dat mensen dan hun post niet meer durven open te maken. De schulden worden daardoor groter en groter. Ook de man die ik begeleidde kwam in die situatie terecht. We konden hem helpen alles weer op orde te brengen. Bij Halte Werk is hij enige tijd terug bij de afdeling schuldbemiddeling geïntroduceerd. Inmiddels is er een regeling getroffen met de schuldeisers en zal hij binnen afzienbare tijd van zijn schulden af zijn." Uit de voorbeelden die Henk geeft is het duidelijk dat de schuldenproblematiek heel divers is. De oorzaken waarom iemand in de ellende komt zijn vaak verschillend. Henk: "De financiële kant is van belang. De boel moet op een rijtje gezet worden, een volgorde van urgentie moet bepaald worden en daarna moet eerlijk gecommuniceerd worden met de schuldeisers. Maar er is ook een mentale kant. Die is soms lastiger. In veel gevallen kan iemand niet meer helder denken en communiceren. Daardoor ontstaan snel misverstanden die de situatie kunnen doen verergeren. Met onze organisatie kunnen we dan snel een positieve rol spelen."

SCHROOM "In zijn rol als coördinator verricht Henk Hiemstra het intakegesprek en schat hij in welk Schuldhulpmaatje bij welke hulpvrager het beste past. Ook hecht hij groot belang aan samenwerking met maatschappelijke organisaties . "De hulpvragers kunnen zich bij ons melden. Er zijn nog genoeg mensen die schroom hebben dit te doen."

i 06-11680700 of mail naar shm.heerhugowaard@gmail.com