• Landschap Noord-Holland

Help mee bij oeveronderzoek in de regio

HEERHUGOWAARD Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Landschap Noord-Holland doen doen al enkele jaren onderzoek naar de biodiversiteit van natuurvriendelijke oevers. Ze zijn op zoek naar nieuwe mensen om de vrijwillige onderzoeksteams te versterken. Er zijn onder meer vrijwilligers nodig in Heerhugowaard, Schermerhorn, Ursem en Alkmaar.

Natuurvriendelijke oevers boven het Noordzeekanaal worden in dit onderzoek onder de loep genomen. Als je mee wilt doen aan het onderzoek betekent dat twee tot drie keer per jaar een oever van honderd meter onderzoeken. De onderzoekers bekijken en tellen alle aanwezige planten en dieren in, op en rond de oever. Ook worden er verschillende aspecten van de waterkwaliteit gemeten. Het hoogheemraadschap gebruikt de gegevens om het beheer van de oevers (nog) geschikter te maken voor planten en dieren. Dat draagt weer positief bij aan de kwaliteit van het oppervlaktewater.

Het onderzoek begint met een startavond in Heerhugowaard op 24 april. Meer info staat op www.landschapnoordholland.nl/oever. Meedoen? Neem dan contact op met Carola van den Tempel, c.vandentempel@natuurlijkezaken.nl.