• Han ter Heegde wordt informateur/formateur collegevorming Langedijk.

    Archief Theo Annes

Han Ter Heegde wordt informateur in Langedijk

LANGEDIJK In Langedijk hebben twee partijen, Dorpsbelang en VVD na de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen het initiatief genomen om gesprekken met alle partijen aan te gaan.

De gesprekken vinden plaats om na te gaan welke punten van belang zijn en onder welke condities kan worden deelgenomen aan een college. Hiervoor zijn twee verkennende rondes gehouden met alle partijen. Uit de verkenningen is een duidelijk beeld naar voren gekomen.

Op basis van het beeld dat Dorpsbelang en VVD hebben gekregen, hebben vijf partijen: PvdA, CU, HvL/D66, VVD en Dorpsbelang een vervolggesprek met elkaar gehad. Conclusie van dat gesprek is dat er veel overeenkomsten zijn en op onderdelen nader tot elkaar willen komen om zo een stabiel bestuur te krijgen in Langedijk. Een verdiepingsslag moet leiden tot een bestuursakkoord.

PvdA, CU, HvL/D66, VVD en Dorpsbelang zijn van mening dat het goed is om dit te doen onder regie van een informateur/formateur. Hiervoor is Han ter Heegde bereid gevonden. De oud-burgemeester van Heerhugowaard heeft ervaring met deze processen, is op dit moment de burgemeester van Gooise Meren. Hij kent door zijn Waardse verleden de gemeente Langedijk, maar ook de regio goed.

Het bestuursakkoord zal met name op hoofdlijnen worden uitgewerkt waarbij ruimte blijft bestaan om een aantal belangrijke strategische thema's raadsbreed verder op te nemen in een Strategische Raadsagenda en verder uit te werken in een Langedijker Raadsprogramma.