• Het Daalmeerpad is ook wel bekend al het Koedijkerpadje.

    Historische Vereniging Sint Pancras

Extra presentatie Daalmeerpad

SINT PANCRAS De Historische Vereniging Sint-Pancras houdt zaterdagmiddag 24 maart een extra presentatie over het 'Daalmeerpad' in dorpshuis De Geist aan de Vinkenlaan in Sint Pancras. De presentatie begint om 14.00 uur.

Het Daalmeerpad, bij oudere Sint Pancrassers en Koedijkers beter bekend als het Koedijkerpadje of 'De zeven bruggetjes', was vóór de verkaveling in de jaren '70 het fiets- en voetpad tussen Koedijk en Sint Pancras. Het liep dwars door het Rijk der 1000 eilanden. Links en rechts van het pad lagen de akkertjes en weilanden. De verkaveling in de jaren '70 en de Alkmaarse nieuwbouwwijk de Daalmeer betekende het einde van het zo karakteristieke pad.
De naam Daalmeerpad bestaat nog steeds en loopt nu dwars door de bebouwing van de Daalmeer, van de zeven bruggetjes is niets meer te herkennen. Het is een stukje geschiedenis dat door de Historische Vereniging Sint-Pancras is vastgelegd en dat tijdens de presentatie weer even tot leven komt. Wie mooie herinneringen of
sterke verhalen heeft over het Daalmeerpad is van harte uitgenodigd om deze tijdens de presentatie te komen vertellen. Ook de jeugdige Sint Pancrassers worden door de historische vereniging uitgenodigd om kennis te nemen van een stukje geschiedenis van het dorp.
Omdat de HV Sint-Pancras niet meer dan 200 mensen mag toelaten, werkt ze met toegangskaarten. Voor leden van de Historische Vereniging Sint-Pancras zijn deze kaarten gratis af te halen. Niet-leden betalen 5 euro. De kaarten zijn af te halen op de volgende adressen: Jaap de Wit, Van de Vijzellaan 11; Bram Kout, Benedenweg 84; Jan Steltenpool, Sperwer 18. Alleen leden buiten Sint Pancras kunnen kaarten reserveren op 072-564 29 08 of janenelja@quicknet.nl.