• Lars is leerling van De Ruimte in Bergen.

    Heliomare

'Expertiseschool' komt eraan

HEERHUGOWAARD Met de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst tussen Heliomare ,de Aloysius Stichting, gemeente Heerhugowaard en de Stichting Maatschappelijk Vastgoed (SMV) is vorige week een belangrijke stap gezet in het creëren van een 'expertiseschool' voor passend onderwijs. "In 2022 moet het centrum er staan. Op de Vaandel, iets ten noorden van Sportpark de Vork in Heerhugowaard", zo vertelt Jan Welmers namens Heliomare.

Wilfred van den Hoven

ONDERWIJS "In het expertisecentrum bieden we plaats aan leerlingen van De Ruimte in Bergen en van De Alk in Alkmaar. Samen met de Aloysius Stichting gaan we gebruik maken van het nieuwe gebouw. Zij geven onderwijs aan kinderen en jongeren met gedrags- en psychische problemen. In totaal zullen over drie jaar ongeveer 400 leerlingen hier onderwijs volgen."

Heliomare, dat onderwijs, revalidatie en zorg biedt aan kinderen met een tijdelijke of blijvende beperking, is blij dat er na jaren van overleg een overeenkomst is gesloten. "In 2013 is Heliomare in gesprek gegaan met Heerhugowaard om juist in deze gemeente het nieuwe centrum voor passend onderwijs te mogen bouwen. De medewerking was er vanaf het begin en Heerhugowaard heeft zich enorm positief opgesteld in het verdere traject om dit centrum te realiseren", zo beschrijft Welmers de afgelopen periode. In het gebouw komen er naast lokalen voor onderwijs en sportzalen, ook ruimtes voor behandeling en zorg. Het gebouw wordt volledig energie-neutraal. De SMV wordt eigenaar van het pand en verhuurt aan Aloysius en Heliomare. "Aloysius is al lang een samenwerkingspartner. We zien dan ook veel mogelijkheden in onze samenwerking. We verwachten nog beter aan de vragen voor onderwijs en ondersteuning te kunnen voldoen. Daarnaast kunnen medewerkers hun expertise met elkaar delen door de samenwerking", aldus Jan Welmers die lid is van de Raad van Bestuur van Heliomare.

VAANDEL-ZUID In de komende maanden gaan alle partijen verder met het uitwerken van de de bestaande plannen. Eind maart vindt de definitieve besluitvorming plaats als onder andere de gemeenteraad en de raden van toezicht - hopelijk- een positief besluit zullen nemen. Wethouder Monique Stam is namens het Heerhugowaard blij met de huidige ontwikkelingen. "Deze school betekent voor onze gemeente een waardevolle aanvulling op het goede onderwijs dat we hier al hebben. De Vaandel-Zuid is daarvoor een prima locatie. Er is ruimte en het is prima bereikbaar." Het expertisecentrum zal niet alleen een fijne plek voor de leerlingen worden. "Ook voor ouders zal het een duidelijke meerwaarde hebben. Zij hebben vaak te maken ingewikkelde procedures. Ook is het niet altijd eenvoudig om de zorg op school geregeld te krijgen die nodig is. Wellicht zal het expertisecentrum voor hen een 'één-loketfunctie' hebben die kan zorgen voor snellere verwijzing naar de juiste contactpersonen."