• HHNK

Educatie over water en klimaat

HEERHUGOWAARD Nog nooit hebben zoveel leerlingen meegedaan aan de educatieprogramma's van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. In 2018 volgden ruim zesentwintigduizend een educatief programma. Deze stijging komt door samenwerkingen zoals met het Zuiderzeemuseum , de Helderse Vallei en Kaap Skil, en nieuwe lesprogramma's zoals het Waterheldenavontuur, stelt het hoogheemraadschap uit Heerhugowaard.

HHNK vindt het belangrijk om de lesprogramma's goed te laten aansluiten op de behoeften en wensen van scholen en leerlingen. "Het thema water speelt een belangrijke rol bij klimaatverandering. Een thema dat volop in de belangstelling staat. Dat merken we aan de toenemende vraag naar dergelijke educatieve programma's, die we aanbieden aan leerlingen vanaf groep 6 van de basisschool tot en met studenten hbo of wo en alles wat daartussen zit. Juist deze generatie krijgt te maken met de impact van klimaatverandering in hun leefomgeving. Zeespiegelstijging, bodemdaling, droogte en wateroverlast, het raakt hen allemaal. Het waterschap is dagelijks met deze onderwerpen aan het werk. Het belangrijkste doel van de lesprogramma's is om het waterbewustzijn op een aansprekende manier te verhogen."

De nieuwe lesmodule 'Waterheldenavontuur' is in de tweede helft van 2018 al door ruim duizend kinderen gevolgd. "Tijdens deze les krijgen de kinderen door middel van spel, VR-bril met dronebeelden en een radarspel, les over het drooghouden van Noord-Holland. Scholen zijn hierin geïnteresseerd omdat deze lesmodule aansluit bij het hedendaagse onderwijs. Ook zijn er vorig jaar meer rondleidingen geboekt op onze rioolwaterzuiveringen door scholen", aldus HHNK.