• De Leeghwaterbrug.

    Provincie Noord-Holland

Doorstroming Leeghwaterbrug

Maatregelen voor minder hinder

REGIO De provincie Noord-Holland neemt extra maatregelen om de doorstroming en veiligheid van het autoverkeer op de Westerweg (N242) in Alkmaar te verbeteren, omdat door de opgelopen vertraging aan de brug de hinder langer duurt dan gepland.

Vanwege de werkzaamheden aan de Leeghwaterbrug waren er al maatregelen in gang gezet.

De komende weken worden daar nieuwe maatregelen aan toegevoegd. Volgens de planning van de aannemer wordt de brug in september 2019 in gebruik genomen.

Door het plaatsen van extra borden om het verkeer te stimuleren via de A7 te rijden in plaats van via de A9 en het plaatsen van twee observatiecamera's langs de N242 zodat er bij een verstoring sneller en efficiënter kan worden gehandeld door de verkeerscentrale en weginspecteur.

Verder komt er een toeritdosering bij de oprit van bedrijventerrein Boekelermeer aan de Diamantweg die de doorstroming en/of veiligheid zal verbeteren.

Daarnaast neemt de provincie een aantal innovatieve Smart Mobility maatregelen, zoals het benaderen van bestemmingsverkeer met notificaties/pushberichten via de mobiele telefoon over hindermomenten of wijzigingen van de situatie en eem livestream realiseren met camera's die de actuele situatie op de Leeghwaterbrug filmen.

Met vragen over de werkzaamheden kunnen weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het Servicepunt van de provincie via 0800 - 0200 600 (gratis) of per mail: servicepunt@noord-holland.nl.

De maatregelen en werkzaamheden aan de Leeghwaterbrug zijn te volgen via www.noordholland.nl/leeghwaterbrug.