• De Vlindertuin

De Vlindertuin heeft hart voor de Hartstichting

HEERHUGOWAARD De leerlingen van kindcentrum de Vlindertuin hebben zich hard ingezet voor de Hartstichting. Tijdens de jaarlijkse Goede Doelen week zijn er door iedere klas activiteiten georganiseerd. Doel was om zoveel
mogelijk geld in te zamelen. Er werden flessen verzameld, cupcakes gebakken, ijsjes en hotdogs verkocht, gecollecteerd etc.. Er was zelfs een klas die zichzelf voor 1 dag heeft opgesloten in hun eigen lokaal: Het glazen huis. De leerlingenraad heeft dit jaar gekozen voor de Hartstichting omdat zij zich inzetten om mensenlevens te redden. In totaal is er 1802,15 euro opgehaald voor dit goede doel. De heer Bennink van de Hartstichting heeft de cheque in ontvangst genomen van Scott en
Pepeijn (vertegenwoordigers van de leerlingenraad). De Hartstichting gaat de opbrengst van de Vlindertuin gebruiken voor de aanschaf van nieuwe AED's. Wie zich ook verbonden voelt met de Hartstichting, kan collectant worden. Kijk voor meer informatie op www.hartstichting.nl.