• Het enthousiasme bij de kinderen om te leren zwemmen is heel groot.

    Claudia Kendlbacher

In de rij voor zwemlessen

Aandacht voor zwemveiligheid asielzoekers

Wilfred van den Hoven

HEERHUGOWAARD "Het is prachtig dat we de kans krijgen om te leren zwemmen. Dat is in Nederland heel erg belangrijk omdat hier zoveel water is." De 16-jarige Parmida is afkomstig uit Iran en woont nog geen jaar in het AsielZoekersCentrum (AZC) in Heerhugowaard.

Ze voelt zich al behoorlijk thuis in Nederland. Ze spreekt goed Nederlands, zit op het Huygens College, weet dat ze later tandarts wil worden en heeft zwemles.

Wat voor veel Nederlanders een vanzelfsprekendheid is om met zwemlessen op te groeien, blijkt voor mensen van niet westerse afkomst helemaal niet zo gewoon te zijn. De risico's van water en daarmee verdrinking zijn groot.

"In Nederland verdronken de afgelopen jaren twee keer zoveel mensen van niet westerse afkomst als mensen die hier zijn geboren. Het is daarom van groot belang om asielzoekers goede voorlichting te geven over de gevaren van water. Maar ook dat ze vroegtijdig beginnen met leren zwemmen", zo vertelt Marjolein van Tiggelen die projectleider Nationale Maand van de Zwemveiligheid is. In verschillende zwembaden door het land werd dinsdag getoond hoe zwemlessen aan jonge asielzoekers worden gegeven.

Ook in De Waardergolf kon worden ervaren hoe belangrijk zwemlessen zijn. Deze middag krijgen 7 kinderen les van zweminstructrices Elise en Angela. Het is mooi om te zien met hoeveel plezier de kinderen de lessen ervaren.

Niet allen Parmida pikt de zwemlessen makkelijk op. Ook de uit Afghanistan afkomstige Narges en Yalda genieten in het water. "We hebben eens in de week een half uur les", vertelt Narges. "De lessen zijn leuk en het leren zwemmen valt best wel mee. Ik vind het erg prettig dat de zwemjuffrouw dicht bij ons in het water staat , ze zegt duidelijk wat je moet doen ", aldus de leerlinge van de Pater Jan Smitschool die net als de andere zwemmers in het AZC Heerhugowaard woont.

Jeanine Stricker van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) is blij met de aandacht voor de zwemveiligheid. Als locatiemanager van het centrum in Heerhugowaard hecht ze veel belang aan de zwemlessen.

"We geven op het AZC heel veel voorlichting. De gevaren van het water zijn immers groot. Maar we kunnen nog zoveel informatie verstrekken. Het werkt nog beter als het een vervolg krijgt met de zwemlessen, zoals hier in de Waardergolf. Die zwemlessen worden hier al drie jaar gegeven. En met veel succes. Veel kinderen hebben al hun diploma behaald. Maar zonder hulp van anderen hadden we dit niet kunnen doen ", aldus Jeanine.

"Heerhugowaard Sport NV - de beheerder van de Waardergolf - hanteert een vriendelijk tarief. Daarbij krijgen we steun van de Rotary, JCI Heerhugowaard en de Ronde Tafel 144. Zonder de middelen van deze serviceclubs wordt het moeilijk de zwemlessen te blijven geven. Maar ook de samenwerking met Heerhugowaard Sport loopt geweldig." Woorden die Henk Blok van de Waardergolf onderschrijft. "We werken erg prettig samen met het COA. De afspraken zijn duidelijk en er is regelmatig overleg. Het resultaat is er ook naar. Toen we enkele jaren terug met de zwemlessen begonnen was ons eerste doel de kinderen 'watervrij' te maken. Door het enthousiasme bij de kinderen en het COA zijn de doelstellingen uitgebreid. Het halen van diploma A is nu het uitgangspunt", aldus Blok.

Ook COA begeleider Azghar Nourkan is blij met de zwemlessen. Hij merkt dagelijks in het AZC hoe groot het enthousiasme bij de kinderen is. "Ze staan bij wijze van spreken in de rij om zwemlessen te krijgen. Het is voor de veiligheid heel belangrijk, maar ook is het een uitstekend middel om te integreren."

Parmida knikt bij de woorden van Azghar. "Iedereen is heel aardig in Nederland. Als ik straks mijn diploma heb kan ik ook naar het zwembad en met andere kinderen meezwemmen die al hun diploma hebben . Heerlijk lijkt me dat."