• Burgerbelang

Burgerbelang stopt

HEERHUGOWAARD Burgerbelang Heerhugowaard stopt omdat er geen opvolging binnen de partij is en de continuïteit van de partij niet gegarandeerd kan worden.

Burgerbelang is een lokale partij die bijna twintig jaar in Heerhugowaard geleden werd opgericht door mensen die (toen al) veel meer aandacht wilden voor de zwakkeren in de samenleving en die onvrede hadden met het financieel beleid van de gemeente. Later is de partij aangevuld met mensen die actief waren in andere partijen en in de actiecomités De Draai Nee en Leefbaar Heerhugowaard. Vooral omdat ze bij Burgerbelang het beste de meningen uit de samenleving kunnen vertegenwoordigen.

Burgerbelang is een lokale partij die niet mee wil doen met de machtsspelletjes in het gemeentehuis. Maar het is wel een lokale partij die een onafhankelijk en kritisch geluid wil blijven laten horen. Dit dan met name vanuit het belang van de Heerhugowaarders, die het financieel en maatschappelijk minder hebben getroffen. Ad Jongenelen namens de Burgerbelang-fractie: "Leefbaarheid gaat voor ons vooral over de kwetsbare inwoners. Mensen die het maatschappelijk en financieel goed voor elkaar hebben, zorgen zelf wel voor een prima leefbaar bestaan. Wij vinden dat de overheid en zeker de gemeente extra verantwoordelijk is voor de leefbaarheid van kwetsbare mensen die maatschappelijke of financiële tegenwind hebben gehad."

De continuïteit is moeilijk voor een lokale partij. "Onze fractie heeft er alles aan gedaan om nieuwe en capabele opvolging te vinden maar dat is ons helaas niet gelukt. We zijn altijd een financieel kritische oppositie partij geweest en dat wilden we ook blijven. Om onze achterban en kiezers niet te misleiden kiezen we voor de koninklijke weg en stoppen voor de verkiezingen. We hopen dat een van de deelnemende partijen aan de verkiezingen onze rol gaat overnemen."