• Wanneer iemand door gezondheidsproblemen zijn baan verliest en er geen uitzicht is op verbetering, dalen vaak de inkomsten.

    Archief ANP Foto

Aandacht voor armoedeval

HEERHUGOWAARD Wanneer iemand door gezondheidsproblemen zijn baan verliest en er geen uitzicht is op verbetering, dalen vaak de inkomsten. Soms echter net niet voldoende om in aanmerking te komen voor tegemoetkomingen.

Samen met diverse partijen pleit de Heerhugowaardse Maureen Korving voor meer bekendheid van dit schrijnende probleem. Zij richtte begin dit jaar de Facebookgroep Klankbord voor Heerhugowaarders op, bedoeld voor vragen of meldingen betreffende gemeentelijke kwesties.

In een oproep pleit ze zelf voor een nieuwe regeling waarbij burgers die door ziekte tussen de wal en het schip vallen, recht krijgen op dezelfde tegemoetkomingen als mensen die bijvoorbeeld in de bijstand zitten.

Maureen is MS patiënt en was jarenlang actief in het reguliere arbeidsproces. Nu is dat niet meer mogelijk. Ondanks haar beperking komt zij voor veel regelingen niet in aanmerking.

Inkomsten kelderen vaak bij wie door ziekte niet kan werken. Soms echter net niet genoeg om in aanmerking te komen voor tegemoetkomingen en toeslagen. Maureen legt het probleem uit: "Voor velen zijn voorzieningen als de WW, AOW, Bijstand, WIA en WAO. Behalve voor wie zijn baan verliest door bijvoorbeeld gezondheidsproblemen, waar geen uitzicht is op verbetering."

Mensen die jarenlang gewerkt hebben, zich verzekerd hebben tegen een WAO gat en/of een klein pensioen hebben, worden nu de dupe. Naast dalende inkomsten, stijgen kosten daarentegen vaak enorm. Maureen Korving: "Hier wordt nu in dergelijke situaties onvoldoende rekening mee gehouden. Denk aan toename in ziektekosten, aanvullende ondersteuning in huis of iets simpels als een glazenwasser. De omgeving helpt vaak waar mogelijk, maar het houdt een keer op. Zonder het te willen kom je dan in een armoedeval terecht. Je valt letterlijk tussen de wal en het schip en kunt nergens terecht." Zij pleit dan ook voor een nieuwe regeling, waarbij tegemoetkomingen ook gelden in deze situaties. Korving kaartte dit probleem onder meer aan bij de gemeente. Hier werd haar verteld dat er alleen iets aan te doen is wanneer de betreffende groep duidelijk in beeld is. Helaas zijn er nu te weinig geregistreerde meldingen.

Frank de Bont, fractieondersteuner van HOP bevestigt dit: "Ik zet mij graag voor deze groep in, maar het is wel belangrijk dat betrokkenen van zich laten horen, zodat bekend wordt om hoeveel mensen het gaat en waar men in vastloopt. Wellicht herkennen mensen zich in dit verhaal." Vele partijen nemen de kwestie serieus en welzijnsorganisatie MET is bereid reacties te verzamelen. Bent u of kent u iemand die door een dergelijke situatie elk dubbeltje moet omdraaien? Mail naar info@methhw.nl onder vermelding van MAUKO. Uiteraard is uw privacy gewaarborgd.