Aanbesteding gesloten jeugdzorg gaat door

HEERHUGOWAARD De gesloten jeugdzorginstelling Transferium heeft de rechtszaak tegen 18 gemeenten verloren. De inzet was: voorkomen dat de openbare aanbesteding door zou gaan. De rechter in Amsterdam besliste dat de vordering is afgewezen.

Zorggroep Parlan, waar Transferium deel van uitmaakt, spande het kort geding aan om te voorkomen dat het zorgcontract overgaat naar jeugdhulpleverancier Horizon, gevestigd in Rotterdam. Parlan/Transferium wilde dat de bovenregionale aanbesteding stop zou worden gezet in het belang van de jongeren. De zorgverlener is van mening dat de gesloten jeugdzorg vrij moet blijven van aanbestedingen.

Transferium biedt in Heerhugowaard sinds tien jaar gesloten jeugdzorg, aan jongeren tussen 12 en 18 jaar. Op dit moment behandelt Transferium 72 jongeren waarvan 50 uit de regio's Alkmaar, West-Friesland en de Kop van Noord-Holland. 

Volgens de rechter hebben de 18 gemeenten in de regio Noord-Holland Noord voldoende onderzocht dat de winnende aanbieding een realistisch alternatief biedt dat past binnen het wettelijk kader. Het contract voor jeugdzorg wordt door de uitspraak definitief gegund aan jeugdhulpaanbieder Horizon. 

Parlan laat weten er van uit te gaan dat er goede afspraken gemaakt zullen worden met de gemeenten want "de jongeren mogen in ieder geval niet de dupe worden van de aanbesteding". Wethouder John Does: "We hebben een grote gemeenschappelijke drijfveer. We willen allemaal het beste voor deze groep kwetsbare jongeren."