• Theo Annes

20 Jaar Biljartclub De Dreef

HEERHUGOWAARD "Het is 20 jaar geleden dat Biljartclub De Dreef werd opgericht. Arie Kaarsemaker gaf met een aantal cliënten van de Dreef de eerste aanzet." Johan Vlaar is al geruime tijd een van de vrijwilligers die nauw betrokken is bij de biljarters. Hij vertelt graag over die eerste jaren van de club die in de lokale sportwereld niet meer weg te denken is. "De Dreef is een woonvoorziening voor mensen met een verstandelijke handicap, een locatie van Esdégé Reigersdaal.", zo vertelt Johan. "Op Dreef 12, waar het oude zusterhuis 'De Dreef' was gevestigd, werd er altijd veel gebiljart door de cliënten. Als er tijd over was dan speelden de begeleiders ook een wedstrijdje mee, iedereen genoot ervan."

Wilfred van den Hoven

ZOLDER Het oude zusterhuis ging echter in 1994 verhuizen. Op de nieuwe locatie aan het Lindeboomplein werd er op zolder met dezelfde biljarttafel met veel plezier gespeeld. Johan: "In 1998 was de tijd rijp om toch iets meer in wedstrijdverband te gaan spelen. Het plan werd opgevat om Biljartclub De Dreef op te richten. ". Met acht leden en enkele vrijwilligers werd gestart op de maandagavonden. De club groeide en er kwam er zelfs een 2de biljarttafel. De zolder werd uiteindelijk toch te klein. De jonge vereniging ging op zoek naar mogelijkheden die bij een echte biljartclub hoorden. De Dreef verhuisde toen van de te kleine zolder naar Biljartcentrum Millers aan de Middenweg. "Dat was in 2005 . Ook had de verhuizing als doel te integreren in de samenleving. Tussen en met andere biljarters in het biljartcentrum spelen", aldus Johan.

PLEZIERIGE AVOND Spijt hebben de biljarters van De Dreef nog geen moment gehad. "Biljarters en het personeel van Millers vinden het altijd leuk en prettig als de G biljarters op de maandagen hier hun wedstrijdjes spelen. Ook de leden van De Dreef vinden het plezierig opgenomen te worden tussen de andere spelers. ", vertelt Johan die de begeleiding samen met Sjaak Swinkels iedere maandag voor zijn rekening neemt." Ons belangrijkste motto is de spelers een plezierige avond te bezorgen, puur ter ontspanning. Mee doen is hier inderdaad belangrijker dan winnen", zegt Johan die ziet dat Sjaak intussen wat technische tips geeft aan een biljarter.

CHOCOLADEMELK"Soms kan het best fanatiek gaan als er in competitieverband wordt gespeeld. Maar het belangrijkste blijft de sfeer en de gezelligheid", aldus Johan. Dat die elementen belangrijk zijn blijkt ook wel uit het opkomstpercentage. "Die is hoog, en we hebben trouwe leden. Martin van Stralen en Frans Kaandorp zijn er zelfs vanaf het allereerste uur bij". En wie Martin ziet biljarten voelt het plezier bij hem en zijn teamgenoten. Johan; "Voor Martin is het belangrijk dat iedereen aanwezig is. Het zorgt voor sociale cohesie en betrokkenheid met elkaar. Ook het spelen in Millers ervaart hij als plezierig en gezellig." Intussen loopt Martin na een carambole naar de bar en bestelt zijn wekelijkse warme chocolademelk. Even tijd voor een kleine pauze. De volgende tegenstander staat immers alweer klaar.

.