• De huidige situatie op de plek waar de uitbreiding komt.

    Google streetview

1,5 miljoen euro voor Natuurpark Geestmerloo

BROEK OP LANGEDIJK Het recreatieschap Geestmerambacht heeft 1,5 miljoen euro beschikbaar om te besteden aan de inrichting van een deel van Natuurpark Geestmerloo. Op 26 oktober 2017 heeft Provincie Noord-Holland akkoord gegeven op deaangepaste invulling van het project 'Uitbreiding Recreatiegebied Geestmerambacht', waar Natuurpark Geestmerloo een deelproject van is.

Recreatieschap Geestmerambacht heeft voor het project, waar al ruim 10 jaar aan gewerkt wordt, een gewijzigde subsidiebeschikking gekregen van Provincie Noord-Holland. Het totale projectbudget is 5,9 miljoen euro waarvan 3,6 miljoen wordt gesubsidieerd door de provincie. Uit het projectbudget wordt 1,5 miljoen beschikbaar gesteld voor het inrichten van Natuurpark Geestmerloo ten noorden van Alkmaar. Het geld wordt expliciet niet gebruikt voor inrichting van de natuurbegraafplaats, die in hetzelfde natuurpark een plek krijgt.
Nu de provincie heeft ingestemd met het subsidiewijzigingsverzoek hoopt het recreatieschap spoedig de voorbereidingen te kunnen starten om het natuurpark in te richten. Het natuurpark is een recreatiegebied, waarvan 11 hectare is bestemd voor Natuurbegraafplaats Geestmerloo. Inrichting van de natuurbegraafplaats wordt gefinancierd door de ondernemer. Samen met de 13 hectare die het recreatieschap kan inrichten, vormt dit Natuurpark Geestmerloo. Dat wordt een afwisselend gebied met veel water, riet, bosschages grasveldjes en slingerende paden voor dagrecreatie.
Met het overige projectgeld worden gronden en gebouwen aangekocht, die aansluiten op het bestaande recreatiegebied van Geestmerambacht. Het projectdoel was in 2005 nog om het recreatiegebied met 290 hectares uit te breiden. Toen in 2011 de rijksbijdrage wegviel, moest er een nieuw uitvoeringsplan komen voor een uitbreiding met 220 hectares. Inmiddels is de provincie uit het recreatieschap uitgetreden en is duidelijk welke deelprojecten uitgevoerd kunnen worden. Het ecreatieschap wil nog steeds een zo groot mogelijk, functioneel samenhangend en duurzaam ingericht recreatiegebied realiseren. Kijk voor meer informatie op www.geestmerambacht.nl.