• Drie van de vijf bestuursleden een een (inmiddels voor B2 geslaagde) leerling

    De Koerier

Stichting Taalwerkgroep Heerhugowaard zoekt lesgevers

16-03-2019, 19:39 | Lezersnieuws | paul

De Stichting Taalwerkgroep Heerhugowaard heeft weer vrijwilligers nodig. Op dit moment krijgen 68 mensen Nederlandse les en hulp bij het huiswerk voor het inburgeringsexamen. Ook krijgen mensen hulp bij het verbeteren van hun Nederlands om voor een baan in aanmerking te komen. Verschillende mensen hebben zich gemeld, maar al onze huidige lesgevers hebben al één of twee leerlingen.

Wij geven les aan anderstalige mensen, die om verschillende redenen niet naar school kunnen gaan of die om hulp hebben gevraagd. We doen dit al meer dan 40 jaar. De lessen worden individueel gegeven, meestal  één keer in de week bij de mensen thuis of in de bibliotheek.

 De tijden worden in onderling overleg vastgesteld. Iedereen die de Nederlandse taal beheerst en graag wil, dat mensen zich hier zelf kunnen redden, kan dit doen.

Wij werken ook samen  met de opleidingsinstituten voor de inburgering in Heerhugowaard, zoals onder meer JAR, Inova en Wereldcollege. 

Lesgevers/sters kunnen, indien nodig, beschikken over goede lesboeken en voor eventuele vragen kunnen zij altijd een beroep doen op een vaste contactpersoon binnen het bestuur.

Ook worden met enige regelmaat workshops gegeven, vooral om de nieuwe lesgevers wat meer informatie te geven.

In overleg met de gemeente voor de subsidieverlening geven we alleen les aan mensen die inwoner zijn van Heerhugowaard. Verder heeft het bestuur van de stichting besloten, dat de bewoners van het AZC niet onze doelgroep zijn, dit in verband met organisatie en lesbevoegdheid. Ieder die in het AZC hulp wil bieden is uiteraard vrij om dat te doen.

Heeft u een paar uurtjes per week over, spreekt u goed Nederlands en heeft u belangstelling voor dit vrijwilligerswerk, dan kunt u voor informatie bellen naar: Annemiek Luken, 5710239 of Joke te Lindert, 5718007.