Opening Autisme Centrum

23-03-2018, 14:43 | Lezersnieuws | Heliomare

Noord-Holland kent een nieuwe, unieke ontwikkelplek voor kinderen met autisme die om welke reden dan ook (tijdelijk) niet naar school kunnen: Autisme Centrum Noord-Holland. Het centrum is een initiatief van ouders, zorgorganisatie Esdege-Reigersdaal en Heliomare.  U bent van harte welkom op de officiële opening op maandag 2 april, Wereld Autisme Dag.

 

Over het Autisme Centrum

Sinds maart 2018 biedt Autisme Centrum Noord Holland een nieuwe vorm van zorg in combinatie met onderwijs. Op locatie ‘de Boog’ in Heerhugowaard is een ontwikkelplek voor kinderen met autisme, die wel onderwijs kunnen volgen maar om welke reden van ook geen aansluiting vinden bij het bestaande onderwijsaanbod. Het autismecentrum is een veilige plek voor kinderen met autisme, waar ze onderwijs wél aankunnen. Met intensieve, individuele begeleiding (1-op-1 en in de groep),  een onderwijspakket op maat voor elk kind en voortdurende afstemming met de kinderen, ouders en begeleiders in een multidisciplinaire setting, zorgen wij ervoor dat de kinderen weer tot bloei komen en zich aan kunnen sluiten bij de maatschappij. Plezier, balans en eigen motivatie zijn belangrijke uitgangspunten.