Kandidatenlijst GroenLinks Langedijk vastgesteld.

08-12-2017, 16:11 | Lezersnieuws | Tiny Zandbergen

De ledenvergadering van GroenLinks in Langedijk heeft op 7 december 2017 de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 vastgesteld.

De nieuwe lijst is een mooie mengeling van jong en oud, man en vrouw, ervaren/niet ervaren, mensen uit de verschillende dorpskernen. De jongste kandidaat op de lijst is 18 jaar, de oudste 80.

Unaniem gekozen tot nieuwe lijsttrekker is Soledad van Eijk. Zij werkt bij het ECN aan de ontwikkeling van nieuwe en duurzame energie toepassingen

Op nr. 2 staat Maurice Schoutsen. Hij werkt als fulltime ondernemer in het MKB (Midden en Klein Bedrijf)

Nr. 3 is Pauline Bovenkerk, voormalig verpleegkundige en leraar Verpleegkunde.

Klaas Zwart, huidig fractievoorzitter, geeft na 12 jaar met vertrouwen het stokje over aan de nieuwe kandidaten. "Leefbaarheid, eerlijk delen en zorg zijn bij deze kandidaten in uitstekende handen". Klaas Zwart is beschikbaar als lijstduwer.

 

Tevens werd het Verkiezingsprogramma "Langedijk moet veranderen" vastgesteld.

De gemeente Langedijk staat de komende jaren voor grote uitdagingen. Klimaat, zorg en natuur staan onder druk en worden bedreigd. De bestuurlijke toekomst van Langedijk moet haar vorm krijgen, mèt behoud van eigenheid en dorps karakter.

De ledenvergadering is er trots op dat de inbreng van de mensen van GroenLinks ook in de komende periode gegarandeerd kan zijn.

Zij spreekt alle vertrouwen uit in de mensen van de nieuwe lijst en wenst hen allen succes toe.

Namens bestuur GroenLinks Langedijk

Tiny Zandbergen

tel.: 226 317302 of 06 83375722