De lijst van de OPNH met drie mensen uit het HAL-gebied.

14-03-2019, 15:01 | Lezersnieuws | Joke

De OPNH (Ouderen Partij Noord Holland)  is een partij die al sinds 1995 borg staat voor onafhankelijke politiek in de Provinciale Staten.  Ook op 20 maart aanstaande doen zij weer mee. Op de lijst staan drie mensen allen afkomstig vanuit het HAL gebied.

Joke van Ruitenbeek ( Raadslid in Heerhugowaard voor de SeniorenHeerhugowaard),  Ben Bovenkerk (Raadslid voor de Senioren Langedijk wonend in Oudkarspel ) en Peter van der Heijde (fractie-assistent voor de SeniorenpartijAlkmaar), staan respectievelijk op plaats 2, 4 en 6 op de lijst.

De OPNH is de enige en een onafhankelijke partij in onze provincie die  niet gelinkt is aan de landelijke politiek, en daarom de lokale stem voluit in de Provinciale Staten kan laten doorklinken. Veel lokale partijen werken al regionaal samen. De OPNH wil deze samenwerking op provinciaal niveau versterken. Dat zorgt voor meer invloed op al die onderwerpen in Noord-Holland die ons direct raken.

Ook in de EersteKamer is de OPNH vertegenwoordigd in de Onafhankelijke Senaatsfractie (OSF). De fractie OSF en alle andere leden van de eerste kamer worden gekozen door de door u gekozen statenleden die zitting hebben in de provincies in  Nederland.

De OPNH (OuderenPartijNoordHolland) lijst 10  staat helemaal los van 50plus/Partij van Ouderen Amsterdam die lijstnummer 9 hebben.

De OPNH (OuderenPartijNoordHolland) vindt het verwarrend voor de kiezer dat deze combinatienaam van lijst 10 mogelijk is. Maar de regels voor lijstnummer en naam zijn vast gelegd door de Kiesraad en dus bindend.

De OPNH heeft in al die jaren dat zij vertegenwoordigd zijn in de Provinciale Staten laten zien dat zij een onafhankelijke invulling geven op het beleid dat aansluit op wat er lokaal en in de regio speelt.

Op de lijst vinden we mensen vanuit de hele provincie en op die manier staan ze dicht bij de mensen. Zo denken zij mee in hun directe leefomgeving,  maar hebben speciale aandacht voor het beleid als dit over het welzijn van de ouderen gaat.