Schuldig

Zal je altijd zien. Wordt het interessant in de raadszaal, is de journalist verdwenen. Die had tot dat moment kennelijk genoeg gehoord, vond ie waarschijnlijk zelf. Hij ging lekker schrijven over de ellenlange discussie van de raad over zichzelf, waarvan elke toehoorder zegt dat hij nog gelijk had ook. Het is toch ook onzin als er wordt voorgesteld om een verandering in hun eigen reglement voor te stellen als blijkt dat dit hooguit eens in de 10.000 keer voor zal komen? Als die gasten 12 keer per jaar vergaderen, komt dit neer op een keer in de 800 jaar of zo. Ja, ze waren lekker bezig, om zo over hun eigen graf te regeren en ook nog eens dat van de komende 50 generaties. Pas na een half uur kwebbelen kwamen ze er achter om dit voorstel dan toch maar niet door te voeren.
Daarna werd het wel interessant, maar dat werd de krantenlezer dus onthouden. De raad sprak over een betere aanpak van de schuldhulpverlening. Er zijn nu eenmaal mensen die in financieel zwaar weer terecht zijn gekomen, en dan is het de plicht van de gemeente om die mensen uit dat zware weer weg te halen. De voorliggende aanpak behelsde om in de toekomst vooral te proberen te voorkomen dat iemand in de schuldsanering terecht komt. Daarvoor had de gemeente veel overleg gehad met maatschappelijke organisaties om hun ideeën en suggesties op te nemen.
Waar de raad daarbij vooral over sprak, was een voorstel van Burgerbelang om mensen die echt in de geldelijke problemen terecht waren gekomen te helpen om uit die put te komen. Het bleek dat er mensen zijn, die ondanks dat ze in de schuldsanering terecht kwamen, toch tegen hogere schulden aanliepen. Dat werd door de raadsleden zeer onterecht genoemd, en daar moest dan ook nodig wat aan gedaan worden. Het zal duidelijk zijn, dat voorstel werd dan ook vrijwel unaniem aangenomen. Want, zo zeiden ze, iemand die enorme schulden heeft en zijn best doet daar vanaf te komen door enorm zuinig te gaan leven, moet geholpen worden. Dat gebeurt door een zogeheten bewindvoerder aan te stellen. Vanaf dat moment moet dan natuurlijk wel de schuld afnemen. Dat lukt dan niet omdat die bewindvoerder een flinke vergoeding verlangt. Van, inderdaad, de man met die enorme schulden. Dat schiet natuurlijk geen donder op, dan kan je net zo goed niet geholpen worden.

Het Burgerbelang-voorstel hield min of meer in om de tijd dat die bewindvoerder betaald moet worden,
zo kort mogelijk te houden. Pas dan kan iemand, die 3 jaar lang op niks anders dan een houtje moet bijten, van zijn schulden afkomen. Als je dus maar lang genoeg blijft volgen wat de raad bepraat, kom je erachter dat ze het ook wel eens over zinnige zaken hebben...

Praadpaal