Plastic soep

De wereld is één grote puinzooi. Letterlijk: de aarde ligt onderhand bezaaid met zwerfafval, en in de oceanen is het nog veel erger. Op verschillende plekken is een gigantische plastic soep te zien, ter grootte van Frankrijk of nog erger. De gevolgen zijn vooral voor dieren rampzalig. Ze eten het op, waardoor ze verstikken of verstoppen. Aan die ellende zou iets gedaan moeten worden. De politiek lijkt zich dat ook bewust. Op 15 maart wordt in de Tweede Kamer een eerste stap gezet: er wordt gesproken over uitbreiding van statiegeld, en dan vooral op kleine PET-flesjes en blikjes. Voor veel Nederlanders, en zeker Heerhugowaarders, lijkt het een goede zaak als de Kamerleden met deze uitbreiding akkoord zullen gaan. Reden voor D66 om voor te stellen dat Heerhugowaard zich gaat aansluiten bij de statiegeldalliantie, een groep maatschappelijke organisaties uit Nederland en Vlaanderen met als enige doel om beide regeringen er toe te bewegen statiegeld op alle PET-flessen en blikjes in te voeren. Daar hebben ze vervolgens uitgebreid in de raad over gesproken: noodzakelijk, want het was bepaald geen hamerstuk. Want denk nou niet dat alle partijen het er mee eens waren om positief over invoering van dat statiegeld te oordelen. Vooral de VVD was een heel andere mening toegedaan. Hun raadsleden bleven maar hameren op een wetenschappelijk rapport waaruit naar voren kwam dat het misschien wel 130 miljoen euro extra zou kosten voor het bedrijfsleven – alle winkels moeten nu eenmaal alle flesjes en blikjes terugnemen en verwerken. Nou, dat was een mooi voorbeeld van zeer selectief winkelen uit dat rapport. Want, zo staat er ook, als je je alleen op supermarkten richt, blijkt het nog niet eens de helft van dat miljoenenbedrag te gaan kosten. Terwijl er op andere gebieden ook nog eens heel veel winst te behalen valt. Zo blijkt uit ervaringen in Amerika en Denemarken dat invoering van statiegeld er voor heeft gezorgd dat tussen de 70 en 90% van al die rotzooi niet meer op straat terecht komt. En omdat er veel minder zwerfafval overblijft, hoeft er ook minder ingezameld te worden. En verbrand, ook niet meer nodig. Levert zomaar 90 miljoen euro op in Nederland. En er zal zeker 100 ton minder plastic troep in de oceanen terecht komen. Nog een punt: doordat de flesjes en blikjes opnieuw gebruikt worden kost het minder energie om nieuwe te maken. Hupsakee, opeens zo'n 50 miljoen kg CO 2 minder de lucht in gejaagd. De rest van de raad was het trouwens roerend met D66 eens. Behalve (naast de VVD) de PvdA, een partij die ooit milieuvriendelijk is geweest, maar nu uitsluitend en alleen tegen was omdat de supermarkten minder winst zouden maken. Een zaal vol gefronste wenkbrauwen was hun deel…

Praadpaal